Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených mestskou časťou Košice-Sídlisko Ťahanovce.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Komplexná obnova bytového domu na ul. Čínska 25, 27, 29, 31, Košice, na pozemku KNC parcelné číslo 3474 v katastrálnom území Nové Ťahanovce, súčasťou ktorej bola obnova
výťahov.