Časový plán zasadnutí

Ustanovujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva 23.11.2022

2. zasadnutie miestneho zastupiteľstva 14.12.2022

3. zasadnutie miestneho zastupiteľstva zvolané mimo plánovaného harmonogramu 26.1.2026

Schválený časový plán zasadnutí na I. polrok 2023:

Zasadnutia miestneho zastupiteľstva:19.4.202321. 6. 2023
Zasadnutia miestnej rady:13. 4. 202315. 6. 2023
Zasadnutia komisií :28.3. 2023 – 11. 4. 2023 7. 6. 2023 – 13. 6. 2023
Uzávierka materiálov:27. 3. 20235. 6. 2023

Dokumenty na stiahnutie

Zverejnené 28. augusta 2021.
Upravené 1. februára 2023.