Časový plán zasadnutí

24. zasadnutie miestneho zastupiteľstva sa uskutoční 14. decembra 2021 o 14.00 hod v zasadacej miestnosti miestneho úradu, Americká trieda 15, Košice.

Plán zasadnutí na I. polrok 2022

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva: 09. 03. 2022
Zasadnutie miestnej rady: 02. 03. 2022
Zasadnutia komisií miestneho zastupiteľstva: 21. 02. 2022 – 25. 02. 2022
Uzávierka materiálov: 18. 02. 2022

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva: 08. 06. 2022
Zasadnutie miestnej rady: 01. 06. 2022
Zasadnutia komisií miestneho zastupiteľstva: 23. 05. 2022 – 27. 05. 2022
Uzávierka materiálov: 20. 05. 2022

Dokumenty na stiahnutie

Zverejnené 28. augusta 2021.
Upravené 2. januára 2022.