Preskočiť na obsah

Časový plán zasadnutí

Ustanovujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva 23.11.2022

2. zasadnutie miestneho zastupiteľstva 14.12.2022

3. zasadnutie miestneho zastupiteľstva zvolané mimo plánovaného harmonogramu 26.1.2026

4. zasadnutie miestneho zastupiteľstva zvolané mimo plánovaného harmonogramu 13.3.2023

Schválený časový plán zasadnutí na II. polrok 2023:

Zasadnutia miestneho zastupiteľstva:13.09.2023 – aktualizácia termínu na 14.9.202313. 12. 2023
Zverejnenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva 08. 09. 2023 08. 12. 2023
Zasadnutia miestnej rady:06. 09. 202305. 12. 2023
Zverejnenie programu zasadnutia miestnej rady31. 08. 202330.11. 2023
Zasadnutia komisií :22. 08. 2023 – 28. 08. 2023 23. 11. 2023 – 28. 11. 2023
Uzávierka materiálov:21. 08. 202322. 11. 2023

Dokumenty na stiahnutie