Hlavný kontrolór

Ing. Helena Badaničová

hlavná kontrolórka mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

kontrolor@tahanovce.sk +421 55 6360430

Nadpis

Zverejnené

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

19.10.2022

Prílohy

Popis

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa § 18a ods. 6 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na základe uznesenia              č. 582/2022 z 27. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce konaného dňa 5. septembra 2022

vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

na deň 14. 12. 2022

s termínom nástupu do funkcie 1. 2. 2023

Všetky dokumenty

Zverejnené 25. augusta 2021.
Upravené 13. januára 2023.