Komisie

Komisia finančná

Zistiť viac

Komisia rozvoja, dopravy, životného prostredia a ochrany zdravia

Zistiť viac

Komisia komunitného rozvoja, kultúry

Zistiť viac

Komisia športu

Zistiť viac

Komisia pre udeľovanie verejných uznaní a vyznamenaní

Zistiť viac

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov

Zistiť viac

Zverejnené 26. augusta 2021.
Upravené 28. augusta 2021.