Komisie

Finančná komisia

Zistiť viac

Komisia rozvoja, dopravy a výstavby

Zistiť viac

Komisia kultúry a športu

Zistiť viac

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov

Zistiť viac

Zverejnené 26. augusta 2021.
Upravené 24. novembra 2022.