Preskočiť na obsah

Tlačivá

OBČIANSKE ZÁLEŽITOSTI:

Tlačivá a formuláre potrebné pri vybavovaní v kancelárii prvého kontaktu Magistrátu mesta Košice

Tlačivá potrebné pri vybavovaní na matrike Košice-Staré mesto

Tlačivá a formuláre k stavebnému konaniu (Stavebný úrad Košice, pracovisko Hviezdoslavova 7)

Evidencia obyvateľov

Chov psa

Doprava a stavby

Rybárske lístky

Osvedčovanie podpisov a listín

Pomoc v hmotnej núdzi

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ:

Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľa

Oznámenie prevádzkovej doby

Oznámenie o zmene prevádzkovej doby

Oznámenie o zmene prevádzkovej doby – spoločenská akcia

Oznámenie o ukončení prevádzkovania prevádzky

Oznámenie o dočasnom uzavretí prevádzky

Oznámenie zámeru usporiadať verejné kultúrne podujatie