Zákaz vstupu do lesov

Okresný úrad Košice, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý podľa § 60 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších… Čítať viac

VATRIČKA 2022

Začína Ne 28.8 15:00

Oznam úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poskytnutí jednorazovej inflačnej pomoci

Inflačná pomoc Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok? Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod. O túto inflačnú dotáciu si môžu požiadať: osobní asistenti v termíne do 31.08.2022, opatrovatelia, ktorí nepoberajú peňažný príspevok… Čítať viac

Výskyt líšok v obytnej zóne sídliska už rieši LOVENA

Na základe informácií od obyvateľov mestskej časti o spozorovaní líšok v obývanej časti sídliska požiadal starosta Miloš Ihnát pozemkový a lesný odbor OÚ Košice o riešenie situácie, nakoľko líščia zver môže byť zdravotným rizikom pre obyvateľov, ako aj pre na sídlisku žijúcich psov. Okresný úrad informoval o tomto stave poľovnícke združenie Lovena, ktoré je najbližším užívateľom poľovného revíru a požiadal ho… Čítať viac

Aktuality

Začala výstavba Kauflandparku – obmedzenia

Vážení obyvatelia, v dňoch od 28.7.2022 do 22.8.2022 bude prebiehať výstavba Kaufland parku – K Park, ako aj realizácia pridružených a dokončovacích prác na asfaltovej ploche vo dvore ulíc Sofijská – Budapeštianska (na úrovni Sofijská 9-11). Touto cestou sa Vám vopred ospravedlňujeme za zvýšenú hlučnosť a prašnosť. Láskavo Vás týmto žiadame, aby ste rešpektovali obmedzenia vyplývajúce z dôvodu realizácie prác.

Zákaz vstupu do lesov

Okresný úrad Košice, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý podľa § 60 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších… Čítať viac

Oznam úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poskytnutí jednorazovej inflačnej pomoci

Inflačná pomoc Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok? Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod. O túto inflačnú dotáciu si môžu požiadať: osobní asistenti v termíne do 31.08.2022, opatrovatelia, ktorí nepoberajú peňažný príspevok… Čítať viac

Výskyt líšok v obytnej zóne sídliska už rieši LOVENA

Na základe informácií od obyvateľov mestskej časti o spozorovaní líšok v obývanej časti sídliska požiadal starosta Miloš Ihnát pozemkový a lesný odbor OÚ Košice o riešenie situácie, nakoľko líščia zver môže byť zdravotným rizikom pre obyvateľov, ako aj pre na sídlisku žijúcich psov. Okresný úrad informoval o tomto stave poľovnícke združenie Lovena, ktoré je najbližším užívateľom poľovného revíru a požiadal ho… Čítať viac

Mestská časť oznamuje

Dňa 23.6. 2022 (štvrtok) nebudú dostupné služby evidencie obyvateľstva, sociálne a správne oddelenie z dôvodu dobrovoľníckych aktivít zamestnancov miestneho úradu. Dňa 24.6.2022 (piatok) nebudú služby miestneho úradu dostupné z dôvodu povinného školenia zamestnancov miestneho úradu. Ďakujeme za porozumenie

Oznam o predaji prebytočného a neupotrebiteľného majetku mestskej časti

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce ponúka na priamy predaj prebytočný a neupotrebiteľný majetok: Mobilné klimatizačné zariadenie DeLonghi typ CF208. Zariadenie funguje, technické parametre sú uvedené na priloženej fotografii štítku.  Minimálna predajná cena: 10 € Lehota a spôsob predloženia cenovej ponuky: 27. 6. 2022 do 12.00 hod. mailom na adresu: levicka@tahanovce.sk Televízor TV THOMSON 21MT22E s  DVD prehrávačom… Čítať viac

Oznam Strediska sociálnej pomoci Garbiarska o stravovaní dôchodcov

Vážení externí stravníci, oznamujeme Vám, že dňom 13.06.2022 /pondelok/ od 12,30 do 13,30 hod. bude možné  konzumovať obedy v Jedálni SSPmK. Zároveň bude možné poberanie obedov aj so sebou do vlastných obedárov. V prípade otázok kontaktujte: p. Katarínu Spišiakovú, zastupujúcu vedúcu stravovacieho úseku mobil: 0907 719 458, e-mail: stravovaci.usek@sspmk.sk aktualizované 08.06.2022

Možnosti živnostenského podnikania pre občanov Ukrajiny_seminár

Okresný úrad Košice, odbor živnostenského podnikania organizuje 14. júna 2022 SEMINÁR pre občanov Ukrajiny, ktorí majú záujem vykonávať podnikateľskú činnosť na území SR. Seminár sa uskutoční v zasadačke č. 101 na Komenského 52 v Košiciach. Začiatok je o 10.00.

Vyhodnotili sme výcvikové kurzy psov

Úspešne skončili 31. mája ďalšie dva výcvikové kurzy základného výcviku psov, do ktorých sa prihlásilo 22 držiteľov psov. Vyhodnotenie kurzov sprevádzala záverečná súťaž s ocenením najúspešnejších psíkov. Víťazom Sidovi a Delonovi sa ušiel obdiv za zvládnutie všetkých súťaží. Úspešní však boli všetci. Najbližšie si psičkári môžu užiť kynologický deň s názvom „Ťahanovský deň psíkov“ ,… Čítať viac

Všetky aktuality

Udalosti

Letné kino v areáli ZŠ Belehradská 21

Príďte si vychutnať zábavné príbehy animovaných hrdinov pod holým nebom. Rada rodičov školy ZŠ Belehradská 21 pozýva malých i veľkých fanúšikov dobrodružných a zábavných príbehov do areálu školy ZŠ Belehradská 21, kde na Vás čaká pestrý program animovaných príbehov. Vstup zdarma.

Prebieha do Pi 26.8 20:30

VATRIČKA 2022

Začína Ne 28.8 15:00

Všetky udalosti

ТИМЧАСОВИЙ
ПРИТУЛОК

Slovenská republika poskytuje DOČASNÉ ÚTOČISKO štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom

zistiť viac

Harmonogram celoročného upratovania

Rok 2022

Zistiť viac

Ťahanovské noviny

Zistiť viac

VOĽBY

Katastrálna mapa

Pozrieť mapu

Mestská polícia

Zistiť viac

Mesto Košice

Zistiť viac