Preskočiť na obsah

Zasadnutia miestneho zastupiteľstva

Archív dokumentov uverejnených mestskou časťou Košice-Sídlisko Ťahanovce.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Stiahnuť súbor 119_2023_volba-navrhovej-komisie-j9lm84 Veľkosť a typ súboru 104 KB / PDF Stiahnuť súbor 120_2023_schvalenie-programu-zasadnutia-9ri9o4 Veľkosť a typ súboru 105 KB / PDF Stiahnuť súbor 121_2023_informacia-velitela-msp-stanica-tahanovce-mb6mmr Veľkosť a typ súboru 99 KB / PDF Stiahnuť súbor 122_2023_sprava-o-cinnosti-hlavnej-kontrolorky-kh0my1 Veľkosť a typ súboru 107 KB / PDF Stiahnuť súbor 123_2023_cerpanie-rozpoctu-za-i_polrok-2023-l428gi Veľkosť a typ súboru 102 KB / PDF Stiahnuť súbor 124_2023_monitorovacia-sprava-plnenia-programoveho-rozpoctu-k-30_6_2023-gxvuw5 Veľkosť a typ súboru 100 KB / PDF Stiahnuť súbor 125_2023_4_zmena-rozpoctu-pozmenovaci-navrh-poslanca-mareka-fedorocka-7to1zt Veľkosť a typ súboru 106 KB / PDF Stiahnuť súbor 126_2023_4_zmena-rozpoctu-2023-mpjwxc Veľkosť a typ súboru 104 KB / PDF Stiahnuť súbor 127_2023_pouzitie-prostriedkov-rezervneho-fondu-g40gua Veľkosť a typ súboru 110 KB / PDF Stiahnuť súbor 128_2023_dohoda-o-urovnani_mpv-druzstvo_druzstvo-kvlwgs Veľkosť a typ súboru 137 KB / PDF Stiahnuť súbor 129_2023_prenajom-pozemku-pre-hoan-nguyen-duc-1ojzm0 Veľkosť a typ súboru 113 KB / PDF Stiahnuť súbor 130_2023_schvalenie-kupnej-zmluvy_europark-j7mp7x Veľkosť a typ súboru 122 KB / PDF Stiahnuť súbor 131_2023_polopodzemne-kontajneroviska_doplnujuci-navrh-poslanca-mareka-fedorocka-4kkoem Veľkosť a typ súboru 109 KB / PDF Stiahnuť súbor 132_2023_sprava-o-plneni-uznesenia-363_2020-2zttds Veľkosť a typ súboru 104 KB / PDF Stiahnuť súbor 133_2023_odmena-hlavnej-kontrolorke-za-ii_stvrtrok-2023-gp7xss Veľkosť a typ súboru 107 KB / PDF Stiahnuť súbor 134_2023_zmena-harmonogramu-zasadnuti-miestneho-zastupitelstva-jisqnv Veľkosť a typ súboru 104 KB / PDF

Prílohy

Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-87-2023-Volba-navrhovej-komisie- Veľkosť a typ súboru 113 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-88-2023-Schvalenie-programu-miestneho-zastupitelstva- Veľkosť a typ súboru 108 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-89-2023-Zmena-poradia-bodov-programu-miestneho-zastupitelstva- Veľkosť a typ súboru 113 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-90-2023-Schvalenie-zmeny-programu-miestneho-zastupitelstva- Veľkosť a typ súboru 108 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-91-2023-Priprava-projektovej-dokumentacie-pre-kamerovy-system- Veľkosť a typ súboru 127 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-92-2023-Priprava-projektovej-dokumentacie-pre-vybudovanie-Europarku- Veľkosť a typ súboru 109 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-93-2023-Doplnujuci-navrh-poslanca-Miroslava-Janitora-k-zmene-rozpoctu- Veľkosť a typ súboru 173 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-94-2023-Doplnujuci-navrh-poslankyne-Ursuly-Ambrusovej-k-zmene-rozpoctu- Veľkosť a typ súboru 153 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-95-2023-Pozmenujuci-navrh-poslanca-Tomasa-Jurkovica-k-zmene-rozpoctu- Veľkosť a typ súboru 123 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-96-2023-Doplnujuci-navrh-poslanca-Fedorocka-k-3.-zmene-rozpoctu- Veľkosť a typ súboru 156 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-97-2023-Doplnujuci-navrh-poslanca-Fedorocka-k-3.-zmene-rozpoctu- Veľkosť a typ súboru 111 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-98-2023-Programovy-rozpocet-na-rok-2023-3.-zmena-rozpoctu- Veľkosť a typ súboru 109 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-99-2023-Archeologicky-vyskum-okolia-historickej-pamiatky-renesancny-stlp- Veľkosť a typ súboru 127 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-100-2023-Pozmenujuci-navrh-poslanca-Tomasa-Jurkovica-k-bodu-7- Veľkosť a typ súboru 111 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-101-2023-Sprava-velitela-Mestskej-policie-Kosice-stanica-Tahanovce- Veľkosť a typ súboru 100 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-102-2023-Sprava-o-cinnosti-hlavnej-kontrolorky- Veľkosť a typ súboru 110 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-103-2023-Stanovisko-hlavnej-kontrolorky-k-3.-zmene-rozpoctu- Veľkosť a typ súboru 110 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-104-2023-Stanovisko-hlavnej-kontrolorky-k-Zaverecnemu-uctu-za-rok-2022- Veľkosť a typ súboru 112 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-105-2023-Zaverecny-ucet-za-rok-2022-so-stanoviskom-auditora- Veľkosť a typ súboru 117 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-106-2023-Vyrocna-sprava-za-rok-2022- Veľkosť a typ súboru 101 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-107-2023-Hodnotiaca-sprava-plnenia-programoveho-rozpoctu-za-rok-2022- Veľkosť a typ súboru 101 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-108-2023-Cerpanie-rozpoctu-za-I.-stvrtrok-2023- Veľkosť a typ súboru 107 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-109-2023-Pozmenujuci-navrh-poslanca-Jana-Pavuka-k-bodu-15- Veľkosť a typ súboru 109 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-110-2023-Pozmenujuci-navrh-poslanca-Jana-Pavuka-k-bodu-15- Veľkosť a typ súboru 103 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-111-2023-Poskytnutie-dotacii-z-rozpoctu-mestskej-casti-na-2.-polrok-2023- Veľkosť a typ súboru 148 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-112-2023-Statut-Klubu-seniorov.-Sprava-o-cinnosti-Klubu-seniorov-za-rok-2022- Veľkosť a typ súboru 107 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-113-2023-Sprava-Komisie-na-ochranu-verejneho-zaujmu- Veľkosť a typ súboru 109 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-114-2023-Harmonogram-zasadnuti-MZ- Veľkosť a typ súboru 105 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-115-2023-Sprava-o-plneni-uznesenia-c.-362-2020- Veľkosť a typ súboru 108 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-116-2023-Odmena-hlavnej-kontrolorke-za-I.-stvrtrok-2023- Veľkosť a typ súboru 109 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-117-2023-Pozmenujuci-navrh-poslanca-Jana-Pavuka-k-bodu-23- Veľkosť a typ súboru 111 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-118-2023-Poskytnutie-NFP-na-projekt-Riesenie-migracnych-vyziev-v-MC- Veľkosť a typ súboru 103 KB / PDF Stiahnuť súbor Oznamenie-o-oprave-uznesenie-cislo-96-2023-k9iakk Veľkosť a typ súboru 127 KB / PDF

Prílohy

Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-68_2023_Volba-navrhovej-komisie Veľkosť a typ súboru 110 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-69_2023_Schvalenie-zverjneneho-programu-5_zasadnutia Veľkosť a typ súboru 46 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-70_2023_Doplnujuci-navrh-poslanca-Spaka-do-programu-5_zasadnutia Veľkosť a typ súboru 45 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-71_2023_Schvalenie-doplneneho-programu-5_zasadnutia Veľkosť a typ súboru 46 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-72_2023_Dodatok-1-k-zmluve-o-poskytovani-osvetlenia Veľkosť a typ súboru 49 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-73_2023_Sprava-velitela-MP-Tahanovce Veľkosť a typ súboru 104 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-74_2023_Sprava-o-cinnosti-hlavnej-kontrolorky Veľkosť a typ súboru 116 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-75_2023_Stanovisko-hlavnej-kontrolorky-k-2_zmene-rozpoctu Veľkosť a typ súboru 114 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-76_2023_2_zmena-programoveho-rozpoctu Veľkosť a typ súboru 107 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-77_2023_Protest-prokuratora-proti-VZN_4_2009 Veľkosť a typ súboru 108 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-78_2023_VZN_2_2023_ktorym-sa-rusi-VZN-4_2009 Veľkosť a typ súboru 109 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-79_2023_Program-hospodarskeho-rozvoja-a-socialneho-rozvoja-mesta-Kosice Veľkosť a typ súboru 46 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-80_2023_Memorandum-o-rozdeleni-fin_prispevku_OP-IROP Veľkosť a typ súboru 48 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-81_2023_Zrusenie-uznesenia-c_120_2019 Veľkosť a typ súboru 107 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-82_2023_Uzavretie-dodatku-c_1-k-zmluve-o-najme-nehnutelnosti-pre-INMEDIA Veľkosť a typ súboru 45 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-83_2023_Dohoda-o-ukonceni-platnosti-a-ucinnosti-zmluvy-o-najme-nehnutelnosti-pre-INMEDIA Veľkosť a typ súboru 45 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-84_2023_Zmluva-o-prevode-stavby-Parkovisko-Azijska-do-majetku-mestskej-casti Veľkosť a typ súboru 112 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-85_2023_Pozmenujuci-navrh-poslanca-Tomasa-Jurkovica-na-doplnenie-spravy-o-plneni-U-362_2020 Veľkosť a typ súboru 48 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-86_2023_Sprava-o-plneni-uznesenia-362_2020 Veľkosť a typ súboru 134 KB / PDF

Prílohy

Stiahnuť súbor U_16_volba_navrhovej_komisie Veľkosť a typ súboru 104 KB / PDF Stiahnuť súbor U_17_slub_poslanca_Mazaka Veľkosť a typ súboru 105 KB / PDF Stiahnuť súbor U_18_schvalenie_prgramu_zasadnutia Veľkosť a typ súboru 105 KB / PDF Stiahnuť súbor U_19_volba_hlavneho_kontrolora Veľkosť a typ súboru 132 KB / PDF Stiahnuť súbor U_20_schvalenie_obsahovej_naplne_komisie_RDV_a-_volba_clena Veľkosť a typ súboru 117 KB / PDF Stiahnuť súbor U_21-_volba_clena_financnej_komisie Veľkosť a typ súboru 111 KB / PDF Stiahnuť súbor U_22-_schvalenie_cerpania_rozpoctu_k_30.9.2022 Veľkosť a typ súboru 102 KB / PDF Stiahnuť súbor U_23-_stanovisko_hlavnej_kontrolorky_k_PR_2023-2025 Veľkosť a typ súboru 111 KB / PDF Stiahnuť súbor U_24-_programovy_rozpocet_pozmenovaci_navrh_M_Fedorocko Veľkosť a typ súboru 118 KB / PDF Stiahnuť súbor U_25-_schvalenie_programoveho_rozpoctu_2023-2025 Veľkosť a typ súboru 112 KB / PDF Stiahnuť súbor U_26-_schvalenie_dotacie_sportova-olympiada_PN_M.Fedorocko Veľkosť a typ súboru 112 KB / PDF Stiahnuť súbor U_27-_schvalenie_dotacie_medzinarodna_klavirna_sutaz_PN_E.Zummerova Veľkosť a typ súboru 102 KB / PDF Stiahnuť súbor U_28-_schvalenie_dotacie_CBK_PN_S.Beres_ Veľkosť a typ súboru 105 KB / PDF Stiahnuť súbor U_29-_schvalenie_dotacie_BK_Kosicki_rytieri Veľkosť a typ súboru 111 KB / PDF Stiahnuť súbor U_30-_schvalenie_dotacie_KK_Union Veľkosť a typ súboru 110 KB / PDF Stiahnuť súbor U_31-_schvalenie_dotacie_KK_Union Veľkosť a typ súboru 110 KB / PDF Stiahnuť súbor U_32-_schvalenie_dotacie_Hokejbal_ST Veľkosť a typ súboru 109 KB / PDF Stiahnuť súbor U_33-_schvalenie_dotacie_KAC_Jednota Veľkosť a typ súboru 113 KB / PDF Stiahnuť súbor U_34-_schvalenie_dotacie_RR_ZS_Belehradska_den_zdravia Veľkosť a typ súboru 112 KB / PDF Stiahnuť súbor U_35-_schvalenie_dotacie_SBK_Galaxy Veľkosť a typ súboru 113 KB / PDF Stiahnuť súbor U_36-_schvalenie_dotacie_ADIUTOR_Fasiangovy_karneval Veľkosť a typ súboru 112 KB / PDF Stiahnuť súbor U_37-_schvalenie_dotacie_ADIUTOR_Rodinny_sportovy_den Veľkosť a typ súboru 113 KB / PDF Stiahnuť súbor U_38-_schvalenie_dotacie_Majak_nadeje Veľkosť a typ súboru 111 KB / PDF Stiahnuť súbor U_39-_schvalenie_dotacie_Centrum_nepocujucich_ANEPS Veľkosť a typ súboru 112 KB / PDF Stiahnuť súbor U_40-_schvalenie_dotacie_Greckokatolicka_farnost_Sport_pre_vsetkych Veľkosť a typ súboru 111 KB / PDF Stiahnuť súbor U_41-_schvalenie_dotacie_Rimskokatolicka_farnost_spolocenske_aktivity Veľkosť a typ súboru 113 KB / PDF Stiahnuť súbor U_42-_schvalenie_dotacie_Rimskokatolicka_farnost_vybavenie_pastoracneho_centra Veľkosť a typ súboru 115 KB / PDF Stiahnuť súbor U_43-_schvalenie_dotacie_Tahanovska_zahrada_moj_zaver_zivota Veľkosť a typ súboru 111 KB / PDF Stiahnuť súbor U_44-_schvalenie_dotacie_Save_nature_by_civas Veľkosť a typ súboru 108 KB / PDF Stiahnuť súbor U_45-_schvalenie_odmeny_hlavnej_kontrolorke_III.Q_2022 Veľkosť a typ súboru 107 KB / PDF Stiahnuť súbor U_46-_harmonogram_zasadnuti_I.polrok_2023 Veľkosť a typ súboru 100 KB / PDF Stiahnuť súbor U_47-_sprava_o_plneni_u_362_2020 Veľkosť a typ súboru 124 KB / PDF