Civilná ochrana

KORONAVÍRUS

Zistiť viac

Analýza územia z hľadiska možností vzniku mimoriadnej udalosti

Zistiť viac

Základné opatrenia CO

Zistiť viac

Civilná ochrana mesta Košíc

Zistiť viac

Civilná ochrana a krízové riadenie

Zverejnené 24. júla 2021.
Upravené 16. marca 2022.