Oznam o celosystémovej odstávke TÚV

Zverejnené
27. apríla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
27. apríla 2022 − 11. mája 2022
Kategória

Prílohy