Preskočiť na obsah

Symboly

Erb mestskej časti

POPIS ERBU:

V modrom štíte  na nízkej zlatej pažiti strieborná vežička s červenou strechou ukončenou zlatým krížom.

Motívom erbu mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce je vežovitá stavba, ktorú výsledky pamiatkového výskumu na základe použitých tehál, omietok, mált a krásneho čierno-bieleho grafického armovania jednotlivých nároží datujú do obdobia renesancie okolo polovice 17. storočia. Z archívnych dokumentov vieme, že pri tejto renesančnej vežovitej stavbe boli pochovaní poľskí vojaci – dobrovoľníci, ktorí sa zúčastnili bojov pri Košiciach v revolúcii v rokoch 1848 – 1849. Vežička bola na začiatku 20. storočia dosť necitlivo zreštaurovaná, o čom svedčil do omietky vyškriabaný kríž s rokom 1906 na západnej čelnej strane stavby. Pamiatkový výskum tejto renesančnej stavby vykonal a dokončil v máji 2001 Mgr. Gabriel Kládek. Stavbu, ktorá bola v čase vykonania pamiatkového výskumu v dezolátnom stave zrekonštruoval a obnovil do podoby, v akej ju máme možnosť vidieť aj dnes. 

Vlajka Mestskej časti

POPIS VLAJKY:

Podľa vexilologických pravidiel sa farby vlajky odvodzujú od farieb erbu.  Vlajka mestskej časti má v jednej štvrti od žrde podobu štiepeného listu, ktorého žrďová časť je žlto-modro delená. Vejúca časť pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov modrého, bieleho, červeného a žltého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať Mestskej časti a reťaz starostu

POPIS PEČATE:

Pečať je okrúhla, s kruhopisom v slovenčine „ Mestská časť Košice – Sídlisko Ťahanovce“. Uprostred pečate je stvárnený úplný erb mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce. Pečať uchováva starosta mestskej časti. Toto pečatidlo sa  používa pri slávnostných príležitostiach pri pečatení listín s pečatným voskom. Sú to napríklad listiny o udelení verejných ocenení a uznaní a iných pôct, ktoré udeľuje miestne zastupiteľstvo alebo starosta mestskej časti.

POPIS REŤAZE:

Reťaz starostu mestskej časti je vyjadrením súčasného postavenia a významu mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce, ako dôležitej súčasti mesta Košice. Skladá sa z pozláteného mosadzného štítu erbu mestskej časti a ohniviek, tvoriacich reťaz. Na ohnivkách reťaze sú symboly zlatej ľalie, ako symbolu príslušnosti k mestu Košice. Starosta mestskej časti používa reťaz pri slávnostných príležitostiach, ako sú uvítacie ceremoniály, odovzdávanie verejných vyznamenaní a ocenení a ďalšie.