Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených mestskou časťou Košice-Sídlisko Ťahanovce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Preventívna prehliadka

ID: 2023/30 – VSŽ Nemocnica

28.3.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 28.3.2023

Zodpovedná osoba Mgr.Baxová

Objednávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Objednávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 00691071

Dodávateľ VSŽ Nemocnica, akciová spoločnosť Košice-Šaca

Dodávateľ - Sídlo Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

Dodávateľ - IČO 36168165

Prílohy

Merače spotreby vody+montáž

ID: 2023/29 – TECHEM spol. s r.o

1 681,92 €

28.3.2023

Suma s DPH 1 681,92 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 27.3.2023

Zodpovedná osoba Ing.Levická

Objednávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Objednávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 00691071

Dodávateľ TECHEM spol. s r.o

Dodávateľ - Sídlo Hattalova 12, 831 03 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31355625

Prílohy

Publikácia Účtovné súvzťažnosti

ID: 2023/28 –

49,00 €

28.3.2023

Suma s DPH 49,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 16.2.2023

Zodpovedná osoba Mgr.Baxová

Objednávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Objednávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 00691071

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Deratizácia

ID: 2023/27 – Daniel Repka - DERATEX-EKO

28.3.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 22.3.2023

Zodpovedná osoba Ing.Fedáková

Objednávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Objednávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 00691071

Dodávateľ Daniel Repka - DERATEX-EKO

Dodávateľ - Sídlo Pokroku 16, 040 11 Košice - mestská časť Západ

Dodávateľ - IČO 10689877

Prílohy

Publikácia „Hlavný kontrolór otázky a odpovede“

ID: 2023/19 – JURA EDITION spol. s r.o.

22,90 €

22.3.2023

Suma s DPH 22,90 €

Sadzba DPH DPH 10%

Dátum vystavenia 23.2.2023

Zodpovedná osoba Mgr.Baxová

Objednávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Objednávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 00691071

Dodávateľ JURA EDITION spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31348262

Prílohy

Predplatné SME

ID: 2023/26 – Petit Press

64,90 €

22.3.2023

Suma s DPH 64,90 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 20.3.2023

Zodpovedná osoba Mgr.Baxová

Objednávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Objednávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 00691071

Dodávateľ Petit Press, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 1

Dodávateľ - IČO 35790253

Prílohy

Defibrilátor, skrinka a info tabuľa

ID: 2023/25 – AURA TRADE

2 072,28 €

22.3.2023

Suma s DPH 2 072,28 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 17.3.2023

Zodpovedná osoba Ing. Fedáková

Objednávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Objednávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 00691071

Dodávateľ AURA TRADE, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín

Dodávateľ - IČO 44733721

Prílohy

Kurz pre psov na sídl. Ťahanovce

ID: 24/2023 – Bc. Martina Žďárová - Agentúra haf - haf

1 000,00 €

15.3.2023

Suma s DPH 1 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 15.3.2023

Zodpovedná osoba Ing.Fedáková

Objednávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Objednávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 00691071

Dodávateľ Bc. Martina Žďárová - Agentúra haf - haf

Dodávateľ - Sídlo Považská 40A, 040 11 Košice - mestská časť Západ

Dodávateľ - IČO 52284298

Prílohy

Zviazanie materialov Miest.zastupiteľstva MČ sídl.Ťahanovce

ID: 23/2023 – RESKO PLUS s.r.o.

15.3.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 10.3.2023

Zodpovedná osoba PhDr.Hrubovčáková

Objednávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Objednávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 00691071

Dodávateľ RESKO PLUS s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Barčianska 66, 040 17 Košice - mestská časť Barca

Dodávateľ - IČO 51736756

Prílohy

Osvedčovacie knihy, špagát tricolor, etikety

ID: 22/2023 – Janette Marczibál - CONNECT

100,80 €

15.3.2023

Suma s DPH 100,80 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Dátum vystavenia 9.3.2023

Zodpovedná osoba Ing.Levická

Objednávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Objednávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 00691071

Dodávateľ Janette Marczibál - CONNECT

Dodávateľ - Sídlo Jas 6, 924 01 Galanta

Dodávateľ - IČO 34454730

Prílohy

Prepracovanie projektovej dokumentácie parkovisko ul.Berlínska

ID: 2023/20 – Útvar dopravného inžinierstva Košice

240,00 €

8.3.2023

Suma s DPH 240,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 2.3.2023

Zodpovedná osoba Ing.Fedáková

Objednávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Objednávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 00691071

Dodávateľ Útvar dopravného inžinierstva Košice, s.r.o. v skratke: ÚDI Košice, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 39, 044 41 Sady nad Torysou - Zdoba

Dodávateľ - IČO 36182541

Prílohy

Stravné lístky Gastroservis

ID: 2023/21 – Gastroservis MM

1 620,00 €

8.3.2023

Suma s DPH 1 620,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 7.3.2023

Zodpovedná osoba JUDr.Sabová

Objednávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Objednávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 00691071

Dodávateľ Gastroservis MM, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hurbanova 1835/6, 040 01 Košice-Sever

Dodávateľ - IČO 46531483

Prílohy