Oddelenie rozvoja, dopravy, životného prostredia a vnútornej správy

PhDr. Jaroslav Žďára

Vedúci

zdara@tahanovce.sk 055/ 636 04 30

Ing. Alica Fedáková

Referát rozvoja,Referát dopravy a životného prostredia

fedakova@tahanovce.sk 055/ 636 04 30

Ing. Martin Matyasek

Vedúci referent, Referát vnútornej správy, BOZP a CO

matyasek@tahanovce.sk 055/ 636 04 30 0905449756

Marta Ferencová

Referát vnútornej správy, BOZP a CO

marta.ferencova@tahanovce.sk 055/ 636 04 30

Ing. Vladimír Šteffan

Referát IT a kybernetickej bezpečnosti

administrator@tahanovce.sk 055/ 636 04 30

Zverejnené 25. júla 2021.
Upravené 22. marca 2022.