Oddelenie rozvoja, dopravy, životného prostredia a vnútornej správy

Ing. Alica Fedáková

Vedúca

fedakova@tahanovce.sk 055/ 636 04 30

PhDr. Jaroslav Žďára

Referát rozvoja,Referát dopravy a životného prostredia

zdara@tahanovce.sk 055/ 636 04 30

Ing. Martin Matyasek

Vedúci referent, Referát vnútornej správy a BOZP

055/ 636 04 30, 0905449756

Marta Ferencová

Referát CO

marta.ferencova@tahanovce.sk 055/ 636 04 30

Zverejnené 25. júla 2021.
Bez úpravy .