Preskočiť na obsah

Oddelenie rozvoja a vnútornej správy

PhDr. Jaroslav Žďára

Vedúci
Referát rozvoja
Referát dopravy a v životného prostredia

jaroslav.zdara@tahanovce.sk 055/ 636 04 30

Ing. Alica Fedáková

Referát rozvoja
Referát dopravy a životného prostredia

alica.fedakova@tahanovce.sk 055/ 636 04 30 0905 273 721

Ing. Martin Matyasek

Vedúci referent
Referát vnútornej správy, BOZP a CO

martin.matyasek@tahanovce.sk 055/ 636 04 30 0905 449 756

Marta Ferencová

Referát vnútornej správy, BOZP a CO

marta.ferencova@tahanovce.sk 055/ 636 04 30

Ing. Vladimír Šteffan

Referát IT a kybernetickej bezpečnosti

admin@tahanovce.sk 055/ 636 04 30

Katarína Dečová

Informátorka

055/ 636 04 30