Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby PHO BISTRO

Zverejnené
1. apríla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
1. apríla 2022 − 19. apríla 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 026/2022

Prílohy