Verejné dokumenty

Archív dokumentov uverejnených mestskou časťou Košice-Sídlisko Ťahanovce.

Vyvesené na úradnej tabuli

Oznámenie o uložení zásielky

MVDr. Ladislav Perduk, Milan Szepesi, Milan Malatinský, Kristína Dašková Oznámenie o uložení zásielky je možné prevziať v informačnej kancelárii miestneho úradu v úradných hodinách miestneho úradu mestskej časti

Prejsť na archív úradnej tabule

Najnovšie zverejnené