Oznámenie o začatí kolaudačného konania Budapeštianska 38

Zverejnené
26. apríla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
26. apríla 2022 − 10. mája 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 027/2022

Prílohy