Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených mestskou časťou Košice-Sídlisko Ťahanovce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Darovacia zmluva

ID: 2022_Z_013 – Kosit

23.5.2022

Začiatok účinnosti 24.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Objednávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 150 401 3 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 00691071

Dodávateľ Kosit, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 46 Košice

Dodávateľ - IČO 36205214

Prílohy

Nájomná zmluva č 2022000902 Kpark

ID: 2022_Z_012 – Mesto Košice

1,00 €

6.5.2022

Začiatok účinnosti 4.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.4.2022

Suma s DPH 1,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Objednávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 150 401 3 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 00691071

Dodávateľ Mesto Košice

Dodávateľ - Sídlo Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Dodávateľ - IČO 00691135

Prílohy

Dodatok č.1 k Zmluve o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb

ID: 2022_D_006 – Alphabet partner s.r.o.

50,00 €

6.5.2022

Začiatok účinnosti 26.4.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.4.2022

Suma s DPH 50,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Objednávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 150 401 3 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 00691071

Dodávateľ Alphabet partner s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 11 Košice

Dodávateľ - IČO 52 436 411

Prílohy

Zmluva o obstaraní diela

ID: 2022_Z_011 – Kaufland Slovenská republika v.o.s.

27.4.2022

Začiatok účinnosti 28.4.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.4.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Objednávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 150 401 3 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 00691071

Dodávateľ Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Dodávateľ - Sídlo Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35 790 164

Prílohy

Zmluva o dielo č.1/2022 RENE izolácie Košice_rekonštrukcia fontány

ID: 2022_Z_010 – RENE izolácie KE

8 588,82 €

16.3.2022

Začiatok účinnosti 17.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.3.2022

Suma s DPH 8 588,82 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Objednávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 150 401 3 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 00691071

Dodávateľ RENE izolácie KE, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Pekinská 14, 040 13 Košice

Dodávateľ - IČO 44514204

Prílohy

Popis

Kompletná rekonštrukcia fontány v parku na Americkej triede v Košiciach_4. etapa – dlažba z prírodného kameňa.

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.1/2021 RENE izolácie Košice_fontána

ID: 022_D_005 – RENE izolácie KE

1 005,42 €

4.3.2022

Začiatok účinnosti 5.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 4.3.2022

Suma s DPH 1 005,42 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Objednávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 150 401 3 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 00691071

Dodávateľ RENE izolácie KE, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Pekinská 14, 040 13 Košice

Dodávateľ - IČO 44514204

Prílohy

Popis

Predmet plnenia zmluvy sa rozširuje o betonárske práce v súvislosti so zväčšením obvodu kruhovej fontány a zmenou hrúbky betónového poteru.

Dodatok k Zmluve o dielo č.2/2021 RENE izolácie Košice

ID: 2022_D_004 – RENE izolácie KE

447,60 €

14.2.2022

Začiatok účinnosti 15.2.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.3.2022

Suma s DPH 447,60 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Objednávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 150 401 3 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 00691071

Dodávateľ RENE izolácie KE, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Pekinská 14, 040 13 Košice

Dodávateľ - IČO 44514204

Prílohy

Zmluva o poskytnutí dotácie_OZ Maják nádeje

ID: 2022_Z_009 – Občianske združenie Maják nádeje

500,00 €

9.2.2022

Začiatok účinnosti 10.2.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.2.2022

Suma s DPH 500,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Objednávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 150 401 3 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 00691071

Dodávateľ Občianske združenie Maják nádeje

Dodávateľ - Sídlo Kováčska 48, 040 13 Košice

Dodávateľ - IČO 42 111 510

Prílohy

Popis

Účelom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na realizáciu projektu „Školením dobrovoľníkov k efektívnejšej pomoci rodinám v núdzi.

Zmluva o poskytnutí dotácie

ID: 2022_Z_008 – Rímskokatolícka farnosť sv. Dominika Savia

1 000,00 €

7.2.2022

Začiatok účinnosti 8.2.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.2.2022

Suma s DPH 1 000,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Objednávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 150 401 3 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 00691071

Dodávateľ Rímskokatolícka farnosť sv. Dominika Savia

Dodávateľ - Sídlo Sofijská 1, 040 13 Košice

Dodávateľ - IČO 17 0841 72

Prílohy

Zmluva o poskytnutí dotácie

ID: 2022_Z_007 – Rímskokatolícka farnosť sv. Dominika Savia

3 000,00 €

7.2.2022

Začiatok účinnosti 8.2.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.2.2022

Suma s DPH 3 000,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Objednávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 150 401 3 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 00691071

Dodávateľ Rímskokatolícka farnosť sv. Dominika Savia

Dodávateľ - Sídlo Sofijská 1, 040 13 Košice

Dodávateľ - IČO 17 0841 72

Prílohy

Kúpna zmluva_kúpa pozemkov v k.ú. Nové Ťahanovce

ID: 2022_Z_006 – Národná diaľničná spoločnosť

8 999,64 €

2.2.2022

Začiatok účinnosti 26.1.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 18.1.2022

Suma s DPH 8 999,64 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Objednávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 150 401 3 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 00691071

Dodávateľ Národná diaľničná spoločnosť, a.s

Dodávateľ - Sídlo Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35 919 001

Prílohy

Dodatok ku kolektívnej zmluve

ID: 2022_D_003 – Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy pri Miestnom úrade mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

28.1.2022

Začiatok účinnosti 31.1.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.1.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Objednávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 150 401 3 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 00691071

Dodávateľ Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy pri Miestnom úrade mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy