Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených mestskou časťou Košice-Sídlisko Ťahanovce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dodatok číslo 11/P/2023 k zmluve č. 4/2005 o nájme nebytových priestorov

ID: 2023_D_027 – LAPEX s.r.o.

29.3.2023

Začiatok účinnosti 30.3.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.3.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Objednávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 00691071

Dodávateľ LAPEX s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Budapeštianska 8, 040 13 Košice

Dodávateľ - IČO 36597805

Prílohy

Dodatok číslo 12/P/2023 k zmluve č. 11/1998 o nájme nebytových priestorov

ID: 2023_D_026 – MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

29.3.2023

Začiatok účinnosti 30.3.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.3.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ PROFIT CAR, spoločnosť s ručením obmedzeným

Objednávateľ - Sídlo Budapeštianska 26, 040 13 Košice

Objednávateľ - IČO 31 679 781

Dodávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Dodávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Dodávateľ - IČO 00691071

Prílohy

Dodatok č. 9/P/2023 k Zmluve o nájme nebytového priestoru číslo 7/1998

ID: 2023_D_025 – MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

29.3.2023

Začiatok účinnosti 30.3.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.3.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Ing. Ján Augustín OPTIKA

Objednávateľ - Sídlo Budapeštianska 14, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 10824235

Dodávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Dodávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Dodávateľ - IČO 00691071

Prílohy

Dodatok číslo 16/P/2023 k zmluve č. 6/1998 o nájme nebytových priestorov

ID: 2023_D_024 – MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

29.3.2023

Začiatok účinnosti 30.3.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.3.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Igor Madár

Objednávateľ - Sídlo Pod šiancom 1H, 040 01 Košice - mestská časť Sever

Objednávateľ - IČO 11967838

Dodávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Dodávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Dodávateľ - IČO 00691071

Prílohy

Dodatok číslo 2/P/2023 k Dohode o usporiadaní nákladov za teplo, teplú úžitkovú vodu, o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou

ID: 2023_D_023 – MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

1 224,00 €

23.3.2023

Začiatok účinnosti 24.3.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.3.2023

Suma s DPH 1 224,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ INBOX, s.r.o.

Objednávateľ - Sídlo Južná trieda 64, 040 01 Košice

Objednávateľ - IČO 36599441

Dodávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Dodávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Dodávateľ - IČO 00691071

Prílohy

Dodatok č.1 k zmluve č. 9/2022/P o nájme za dočasné užívanie pozemku

ID: 2023_D_022 – MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

676,00 €

21.3.2023

Začiatok účinnosti 22.3.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.3.2023

Suma s DPH 676,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Hoan Nguyen Duc

Dodávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Dodávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Dodávateľ - IČO 00691071

Prílohy

Popis

Dodatok číslo 1/P/2023 k zmluve č. 10/2019/P o nájme športového areálu „Olympia“

ID: 2023_D_021 – MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

2 307,05 €

15.3.2023

Začiatok účinnosti 16.3.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.3.2023

Suma s DPH 2 307,05 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ MAXIS TRADE s.r.o.

Objednávateľ - Sídlo Čínska 33, 040 13 Košice

Objednávateľ - IČO 36577669

Dodávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Dodávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Dodávateľ - IČO 00691071

Prílohy

Dodatok číslo 5/P/2023 k zmluve č. 1/2010 o nájme nebytových priestorov

ID: 2023_D_020 – MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

1 116,03 €

14.3.2023

Začiatok účinnosti 15.3.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.3.2023

Suma s DPH 1 116,03 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Milan PAČANSKÝ Kalithea

Objednávateľ - Sídlo Hanojská 2, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 33591181

Dodávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Dodávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Dodávateľ - IČO 00691071

Prílohy

Dodatok číslo 4/P/2023 k Dohode o usporiadaní nákladov za teplo, teplú úžitkovú vodu, o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou

ID: 2023_D_019 – MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

7 226,00 €

14.3.2023

Začiatok účinnosti 15.3.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.3.2023

Suma s DPH 7 226,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Igor Madár

Objednávateľ - Sídlo Pod šiancom 1H, 040 01 Košice - mestská časť Sever

Objednávateľ - IČO 11967838

Dodávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Dodávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Dodávateľ - IČO 00691071

Prílohy

Dodatok číslo 15/P/2023 k zmluve č. 6/1998 o nájme nebytových priestorov

ID: 2023_D_018 – MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

3 551,98 €

14.3.2023

Začiatok účinnosti 15.3.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.3.2023

Suma s DPH 3 551,98 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Igor Madár

Objednávateľ - Sídlo Pod šiancom 1H, 040 01 Košice - mestská časť Sever

Objednávateľ - IČO 11967838

Dodávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Dodávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Dodávateľ - IČO 00691071

Prílohy

ZMLUVA O DODÁVKE, ODBERE A REFAKTURÁCII ČASTI ENERGIÍ č. 1/1-2010/2023

ID: 2023_Z_031 – MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

1 884,00 €

14.3.2023

Začiatok účinnosti 15.3.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.3.2023

Suma s DPH 1 884,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Milan PAČANSKÝ Kalithea

Objednávateľ - Sídlo Hanojská 2, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 33591181

Dodávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Dodávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Dodávateľ - IČO 00691071

Prílohy

ZMLUVA O DODÁVKE, ODBERE A REFAKTURÁCII ČASTI ENERGIÍ č. 1/6-1998/2023

ID: 2023_Z_030 – MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

4 896,00 €

14.3.2023

Začiatok účinnosti 15.3.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.3.2023

Suma s DPH 4 896,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Igor Madár

Objednávateľ - Sídlo Pod šiancom 1H, 040 01 Košice - mestská časť Sever

Objednávateľ - IČO 11967838

Dodávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Dodávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Dodávateľ - IČO 00691071

Prílohy