Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených mestskou časťou Košice-Sídlisko Ťahanovce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

ZMLUVA č. PKB21071 O ODBORNOM PORADENSTVE

ID: 2022_Z_001  Detail: Predmetom zmluvy je odborné poradenstvo a metodické usmernenie v súvislosti s prípravou auditu kybernetickej bezpečnosti v zmysle Zákona č. č.69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečno…

4 330,00 €

14.1.2022

Začiatok účinnosti 15.1.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.1.2022

Suma s DPH 4 330,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dodávateľ / Partner SOMI Systems a.s. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica

Predmetom zmluvy je odborné poradenstvo a metodické usmernenie v súvislosti s prípravou auditu kybernetickej bezpečnosti v zmysle Zákona č. č.69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti.

V cene plnenia sú zahrnuté aj dva výjazdy v celkovej hodnote 490€ s DPH.

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 2_2021-kontajneroviská

ID: 2022_D_002  Detail: Doplnenie zmeny termínu plnenia zmluvy z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok.

12.1.2022

Začiatok účinnosti 13.1.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.1.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 0%

Dodávateľ / Partner RENE izolácie, s.r.o, Košice

Doplnenie zmeny termínu plnenia zmluvy z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok.

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb Košice Audit, s.r.o

ID: 2022_D_001  Detail: Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 23.11.2020

1 100,00 €

10.1.2022

Začiatok účinnosti 1.1.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.12.2021

Suma s DPH 1 100,00 €

Sadzba DPH DPH 0%

Dodávateľ / Partner Košice Audit, s.r.o

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 23.11.2020