Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených mestskou časťou Košice-Sídlisko Ťahanovce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dodatok č.1 k servisnej zmluve_ALBA bazénová technika

ID: 2022_D_013 – ALBA bazénová technika

29.11.2022

Začiatok účinnosti 29.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Objednávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 150 401 3 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 00691071

Dodávateľ ALBA bazénová technika, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Pod Kalváriou 37, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 36469041

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o vykonávaní verejného servisu

Zmluva o dielo Sadové úpravy – náhradná výsadba za výrub – Európska trieda

ID: 2022_Z_041 – Správa mestskej zelene v Košiciach

26 510,94 €

25.11.2022

Začiatok účinnosti 25.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.11.2022

Suma s DPH 26 510,94 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Objednávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 150 401 3 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 00691071

Dodávateľ Správa mestskej zelene v Košiciach

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 79, 040 01 Košice - mestská časť Juh

Dodávateľ - IČO 17078202

Prílohy

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

ID: 2022_Z_040 – Jarmila Repčíková

30,00 €

20.10.2022

Začiatok účinnosti 21.10.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.10.2022

Suma s DPH 30,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Objednávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 150 401 3 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 00691071

Dodávateľ Jarmila Repčíková

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

ID: 2022_Z_039 – Henrieta Kočišová

25,00 €

17.10.2022

Začiatok účinnosti 18.10.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.10.2022

Suma s DPH 25,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Objednávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 150 401 3 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 00691071

Dodávateľ Henrieta Kočišová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

ID: 2022_Z_038 – Mgr. Milada Majerská

25,00 €

17.10.2022

Začiatok účinnosti 18.10.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.10.2022

Suma s DPH 25,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Objednávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 150 401 3 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 00691071

Dodávateľ Mgr. Milada Majerská

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 3/2022 cyklotrasa

ID: 2022_D_012 – Útvar dopravného inžinierstva Košice

14.10.2022

Začiatok účinnosti 15.10.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Objednávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 150 401 3 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 00691071

Dodávateľ Útvar dopravného inžinierstva Košice, s.r.o. v skratke: ÚDI Košice, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 39, 044 41 Sady nad Torysou - Zdoba

Dodávateľ - IČO 36182541

Prílohy

Zmluva o bezodplatnom nájme spoločných časti bytového domu

ID: 2022_Z_037 – Družstvo združených stavebných bytových družstiev Košice I.

12.10.2022

Začiatok účinnosti 13.10.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Objednávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 150 401 3 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 00691071

Dodávateľ Družstvo združených stavebných bytových družstiev Košice I.

Dodávateľ - Sídlo Vojenská 14, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 31661734

Prílohy

Zmluva o usporiadaní nákladov za spotrebovanú elektrickú energiu

ID: 2022_Z036 – Družstvo združených stavebných bytových družstiev Košice I.

12.10.2022

Začiatok účinnosti 13.10.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Objednávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 150 401 3 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 00691071

Dodávateľ Družstvo združených stavebných bytových družstiev Košice I.

Dodávateľ - Sídlo Vojenská 14, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 31661734

Prílohy

Zmluva o vykonávaní verejného servisu

ID: 2022_Z_035 – ALBA bazénová technika

21.9.2022

Začiatok účinnosti 22.9.2022

Koniec účinnosti 22.9.2023

Dátum podpísania 20.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Objednávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 150 401 3 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 00691071

Dodávateľ ALBA bazénová technika, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Pod Kalváriou 37, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 36469041

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Dodatok č.1 k servisnej zmluve_ALBA bazénová technika

Zmluva o dielo č. 3 Projekt cyklotrasa 2

ID: 2022_Z_034 – Útvar dopravného inžinierstva Košice

11 970,00 €

5.9.2022

Začiatok účinnosti 6.9.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.9.2022

Suma s DPH 11 970,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Objednávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 150 401 3 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 00691071

Dodávateľ Útvar dopravného inžinierstva Košice, s.r.o. v skratke: ÚDI Košice, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 39, 044 41 Sady nad Torysou - Zdoba

Dodávateľ - IČO 36182541

Prílohy

Zmluva o spolupráci

ID: 2022_Z_033 – Róbert Földes

200,00 €

28.8.2022

Začiatok účinnosti 28.8.2022

Koniec účinnosti 28.8.2022

Dátum podpísania 28.8.2022

Suma s DPH 200,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Objednávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 150 401 3 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 00691071

Dodávateľ Róbert Földes

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Príkazná zmluva 2022001988

ID: 2022_Z_032 – Mesto Košice

11 970,00 €

24.8.2022

Začiatok účinnosti 24.8.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.8.2022

Suma s DPH 11 970,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Objednávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 150 401 3 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 00691071

Dodávateľ Mesto Košice

Dodávateľ - Sídlo Trieda SNP 48A, 040 11 Košice - mestská časť Západ

Dodávateľ - IČO 00691135

Prílohy