Poslanecké dni

Poslanecké dni sú vykonávané poslancami Miestneho zastupiteľstva /MZ/ mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v abecednom poradí každú stredu /okrem dní, kedy sa koná zasadnutie MZ v čase od 16.00 do 17.00 hod. v budove miestneho úradu (malá zasadačka), Americká trieda 15, Košice.

Poslanecké dni od 1.1.2022 do 31.8.2022

MesiacPoslanecDátum
poslaneckého
dňa
JANUÁRIng. Štefan Bereš5.1.2022
JUDr. Cyril Betuš12.1.2022
Martin Cuper19.1.2022
MVDr. Jozef Figeľ26.1.2022
FEBRUÁRMgr. Mária Horváthová2.2.2022
Miroslav Janitor9.2.2022
Ing. Branislav Jura, MBA16.2.2022
Ing. Juraj Mazák, Ing.Paed. IGIP23.2.2022
MARECIng. Ján Pavúk2.3.2022
Mgr. Zuzana Slivenská16.3.2022
Ing. Stanislav Šimko23.3.2022
Bc. Miroslav Špak30.3.2022
APRÍLMgr. Eva Zummerová6.4.2022
Mgr. Ing. Miloš Ihnát13.4.2022
Mgr. Zuzana Slivenská20.4.2022
Mgr. Ladislav Strojný27.4.2022
MÁJBc. Miroslav Špak4.5.2022
Ing. Štefan Bereš11.5.2022
JUDr. Cyril Betuš18.5.2022
Martin Cuper25.5.2022
JÚNMVDr. Jozef Figeľ1.6.2022
Mgr. Mária Horváthová15.6.2022
Miroslav Janitor22.6.2022
Ing. Branislav Jura, MBA29.6.2022
JÚLIng. Juraj Mazák, Ing.Paed. IGIP6.7.2022
Ing. Ján Pavúk13.7.2022
Mgr. Zuzana Slivenská20.7.2022
Ing. Stanislav Šimko27.7.2022
AUGUSTBc. Miroslav Špak3.8.2022
Mgr. Eva Zummerová10.8.2022
Mgr. Ing. Miloš Ihnát17.8.2022
Mgr. Zuzana Slivenská24.8.2022
Mgr. Ladislav Strojný31.8.2022

2. Postup pri vybavovaní podaní obyvateľov mestskej časti poslancami MZ v rámci poslaneckých dní:

Poslanec zastupiteľstva, vykonávajúci pohovor s občanom, zapíše potrebné údaje do „Knihy poslaneckých dní“.

Podanie poslanec spracuje spoločne s prípadnými vyžiadanými stanoviskami tretích osôb. Písomnú odpoveď zašle občanovi a jednu kópiu uloží na podateľni miestneho úradu v lehote 30 dní.

Vo veci podania občana poslanec koná až do jeho konečného vyriešenia a uloženia do archívu prostredníctvom podateľne miestneho úradu

Zverejnené 27. júla 2021.
Upravené 2. januára 2022.