Rokovací poriadok

Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce a jeho aktualizácie:

Zverejnené 27. júla 2021.
Upravené 14. marca 2023.