Kolaudačné rozhodnutie Komplexná obnova bytového domu Juhoslovanská 3

Zverejnené
2. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
2. mája 2022 − 17. mája 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 030/2022

Prílohy