Demografické údaje

Demografické údaje za rok:201920202021
Celkový počet obyvateľov:21 50321 30420 981
  z toho muži:10 32010 21610 076
  ženy:11 18311 08810 905
  201920202021
 Zmeny v danom roku    narodení199221176
    zomrelí 90 91167
    prisťahovaní394300281
    odsťahovaní  703608624

Zverejnené 23. júla 2021.
Upravené 24. januára 2022.