História

Renesančný stĺp

17. storočie

Obnovenou historickou pamiatkou na území Mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce je renesančná vežovitá stavba – stĺp postavený v polovici 17. storočia označujúci dôležitú križovatku ciest. Obdobie postavenia tejto renesančnej stavby bolo určené na základe dokumentácie pamiatkového výskumu, ktorý vykonal v oku 2001 historik umenia Mgr. Gabriel Kládek.

1848

 čase pamiatkového výskumu bol stavebnotechnický stav renesančnej vežovitej stavby značne kritický ako dôsledok zanedbanej starostlivosti už od obdobia pred II. svetovou vojnou až do roku 2001. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky v súvislosti s očakávanou návštevou prezidenta Poľskej republiky iniciovala v roku 2002 rekonštrukciu tejto renesančnej vežovitej stavby z dôvodu, že v jej bezprostrednej blízkosti boli v roku 1848 pochovaní poľskí dobrovoľníci Thworznického légie, ktorí podľa historických dokumentov padli 11. decembra 1848 pri krytí ústupu maďarských vojsk v okolí Košíc počas vojen v rokoch 1848 – 1849 v časoch Národného obrodenia.

2002

Mgr. Gabriel Kládek v roku 2002 túto renesančnú vežovitú stavbu zrekonštruoval.

2007

V roku 2007 ukončil rekonštrukciu výrobou a osadením pozláteného kríža na pozlátenej guli a špici. Nakoľko sa jedná o významnú historickú stavebnú pamiatku a pietne miesto mestská časť upravila jej okolie a vybudovala k ním prístupové chodníky. Zároveň bolo upravené oplotenie a vybudované osvetlenie samotného renesančného stĺpu. Pre potrebu informácií návštevníkov o histórii stavby a samotnom pietnom mieste slúži umiestnená pamätná doska pri vstupnej bráne.

2007

Toto pietne miesto v júni 2007 navštívili veľvyslanec Poľskej republiky na Slovensku Zenon Kosiniak-Kamysz a konzulka Poľskej republiky na Slovensku Urszula Szulczyk-Śliwińska, ktorí položili k pamätníku kyticu a do renesančného stĺpu vložili pamätnú listinu s posolstvom pre ďalšie generácie.  

V ďalších rokoch budú do výklenkov renesančného stĺpu vložené olejomaľbys kresťanskými motívmi. Zámerom mestskej časti je tiež zapísanie renesančného stĺpu do Ústredného zoznamu pamiatok Slovenskej republiky.  Renesančný stĺp je ústredným motívom erbu Mestskej časti Košice -Sídlisko Ťahanovce.

Ťahanovce fragmenty dejín – odborný seminár konaný 24. novembra 2013 (pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci Ťahanovce a 30. výročia začatia prác na výstavbe sídliska Ťahanovce).

Zverejnené 24. júla 2021.
Upravené 22. októbra 2021.