Preskočiť na obsah

Poverený poslanec

Fige__

MVDr. Jozef Figeľ

Politická nominácia: KDH, SME RODINA, Sloboda a solidarita, SZÖVETSÉG – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók., ALIANCIA – Maďari. Národnosti. Regióny, NOVA, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení
 Volebný obvod: 1
Funkcie: poverený poslanec, člen Miestnej rady, člen finančnej komisie

figel@extel.sk +421 903 511 275

V súlade so znením  § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol MVDr. Jozef Figeľ ustanovený poslancom, povereným zvolávaním a vedením zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti v osobitných,  zákonom ustanovených prípadoch.

 Tieto osobitné prípady, kedy je nutné, aby sa zvolávania a vedenia miestneho zastupiteľstva ujal poverený poslanec, sú presne stanovené  v § 12 zákona číslo zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.