Poverený poslanec

MVDr. Jozef  Figeľ

Politická nominácia: SAS, OĽANO, KDH, SMK
 Volebný obvod: 1
Funkcie: poverený poslanec, člen miestnej rady, člen finančnej komisie, člen komisie športu, poslanec Košického samosprávneho kraja

figel@extel.sk +421 903 511 275

V súlade so znením  § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol MVDr. Jozef Figeľ ustanovený poslancom, povereným zvolávaním a vedením zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti v osobitných,  zákonom ustanovených prípadoch.

 Tieto osobitné prípady, kedy je nutné, aby sa zvolávania a vedenia miestneho zastupiteľstva ujal poverený poslanec, sú presne stanovené  v § 12 zákona číslo zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zverejnené 27. júla 2021.
Upravené 4. januára 2022.