Poslanci mesta Košice

Mgr. Ing. Miloš Ihnát

Mgr. Zuzana Slivenská

Mgr. Marek Fedoročko 

Miroslav Špak

Zverejnené 28. augusta 2021.
Upravené 23. novembra 2022.