Preskočiť na obsah

Podnety a sťažnosti

INTERNÁ  SMERNICA MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

 číslo 1/2017 o postupe pri podávaní, vybavovaní  a kontrole vybavovania sťažností

Podnety alebo sťažnosti môžete podávať tu: