Oddelenie ekonomické a finančné

Mgr. Marta Baxová

Vedúca

ekonomicke@tahanovce.sk 055/ 636 04 30

Iveta Humayová

Referát miezd a personalistiky

iveta.humayova@tahanovce.sk 055/ 636 04 30

Mária Gédrová

Referát ekonomický a rozpočtu

maria.gedrova@tahanovce.sk 055/ 636 04 30

Monika Benčíková

Referát finančný a poplatkov

monika.bencikova@tahanovce.sk 055/ 636 04 30


 

Zverejnené 25. júla 2021.
Upravené 9. januára 2023.