Zasadnutia miestneho zastupiteľstva

Archív dokumentov uverejnených mestskou časťou Košice-Sídlisko Ťahanovce.

Nadpis

Zverejnené

Materiály na 26. zasadnutie miestneho zastupiteľstva 8.6.2022

ID: 26_2022

3.6.2022

Prílohy

Stiahnuť súbor Bod_3_volba_navrhovej_komisie 143 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod_4_schvalenie_programu_26.-zasadnutia_mz 141 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod_5_sprava_riaditela_OO_PZ_SR 134 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod_6_sprava_velitela_mestskej_policie-stanica_Kosice-Tahanovce 133 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod_7_informacia_o_plneni_uzneseni_miestneho_zastupitelstva 138 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod_8_sprava_o_interpelaciach 139 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod_10_stanovisko-HK_k_zaverecnemu_uctu_2021 177 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod_11_zaverecny-ucet2021_a_sprava_auditora_final 4 MB / PDF Stiahnuť súbor Bod_12_vyrocna_sprava_za_rok_2021 639 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod_13_hodnotiaca_sprava_plnenia_PR_za_rok_2021 4 MB / PDF Stiahnuť súbor Bod_14_cerpanie_rozpoctu_za_IQ_2022 2 MB / PDF Stiahnuť súbor Bod_15_programovy_rozpocet_2022_I._zmena_rozpoctu 1 MB / PDF Stiahnuť súbor Bod_16_prerokovanie_ziadosti_o_dotacie_final 838 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod_18_rozsah_vykonu_funkcie_starostu-_na_fun_-obdobie_2022-2026 150 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod_19_urcenie_volebnych_-obvodov_a_poctu_poslancov_2022_2026 263 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod_20_sprava_komisie_na_ochranu_verejneho_zaujmu 141 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod_21_sprava_o_plneni_uznesenia_c_-362_2020 164 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod_22_navrh_na_odmenu_hl_kontrolorke 178 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod_23_harmonogram_zasadnuti_volenych_organov_na_2_polrok_2022 148 KB / PDF Stiahnuť súbor Program_zasadnutia 135 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod_17_navrh-_na_odkupenie-_pozemkov_SA_bruselska-1 158 KB / PDF

Materiály na 25. zasadnutie miestneho zastupiteľstva

ID: 25_2022

4.3.2022

MATERIÁLY NA 24. ZASADNUTIE MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 14.12.2021

14.12.2021

Materiály na 23. zasadnutie miestneho zastupiteľstva 22.9.2021

22.9.2021

Prílohy

Stiahnuť súbor Cerpanie-programoveho-rozpoctu-mestskej-casti-za-I.-polrok-2021 2 MB / PDF Stiahnuť súbor MATERIALY-NA-23.-ZASADNUTIE-MIESTNEHO-ZASTUPITELSTVA-22.9.2021 97 KB / PDF Stiahnuť súbor Cerpanie-programoveho-rozpoctu-mestskej-casti-za-I.-polrok-2021-1 2 MB / PDF Stiahnuť súbor MATERIALY-NA-23.-ZASADNUTIE-MIESTNEHO-ZASTUPITELSTVA-22.9.2021-1 97 KB / PDF Stiahnuť súbor Monitorovacia-sprava-plnenia-programoveho-rozpoctu-mestskej-casti-k-30.6.2021 3 MB / PDF Stiahnuť súbor Navrh-na-odkupenie-nehnutelneho-majetku 243 KB / PDF Stiahnuť súbor Navrh-na-schvalenie-najomnych-zmluv-uzavretych-medzi-Pozemkovym-spolocenstvom-Urbariat-Tahanovce-a-mestskou-castou-Kosice-Sidlisko-Tahanovce 255 KB / PDF Stiahnuť súbor Monitorovacia-sprava-plnenia-programoveho-rozpoctu-mestskej-casti-k-30.6.2021-1 3 MB / PDF Stiahnuť súbor Programovy-rozpocet-mestskej-casti-Kosice-Sidlisko-Tahanovce-na-rok-2021–-4.-zmena-rozpoctu 709 KB / PDF Stiahnuť súbor Navrh-na-odkupenie-nehnutelneho-majetku-1 243 KB / PDF Stiahnuť súbor Sprava-o-plneni-uznesenia-cislo-362_2020 246 KB / PDF Stiahnuť súbor Navrh-na-schvalenie-najomnych-zmluv-uzavretych-medzi-Pozemkovym-spolocenstvom-Urbariat-Tahanovce-a-mestskou-castou-Kosice-Sidlisko-Tahanovce-1 255 KB / PDF Stiahnuť súbor Volba-prisediacich-Okresneho-sudu-Kosice-I-na-volebne-obdobie-2022-–-2025 165 KB / PDF Stiahnuť súbor Programovy-rozpocet-mestskej-casti-Kosice-Sidlisko-Tahanovce-na-rok-2021–-4.-zmena-rozpoctu-1 709 KB / PDF Stiahnuť súbor Sprava-o-plneni-uznesenia-cislo-362_2020-1 246 KB / PDF Stiahnuť súbor Volba-prisediacich-Okresneho-sudu-Kosice-I-na-volebne-obdobie-2022-–-2025-1 165 KB / PDF

MATERIÁLY NA 22. ZASADNUTIE MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 23.6.2021

23.6.2021

MATERIÁLY NA 20. ZASADNUTIE MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 21.4.2021

21.4.2021

MATERIÁLY NA 19. ZASADNUTIE MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 12.2.2021

12.2.2021

MATERIÁLY NA 18. ZASADNUTIE MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 16.12.2020

16.12.2020

MATERIÁLY NA 17. ZASADNUTIE MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA

26.11.2020

MATERIÁLY NA 16. ZASADNUTIE MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA

15.10.2020

MATERIÁLY NA 15. ZASADNUTIE MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 16.9.2020

16.9.2020