Preskočiť na obsah

Zasadnutia miestneho zastupiteľstva

Archív dokumentov uverejnených mestskou časťou Košice-Sídlisko Ťahanovce.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Stiahnuť súbor Bod-3-volba-navrhovej-komisie-kwju0w Veľkosť a typ súboru 149 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-4-schvalenie-programu-zasadnutia-mz-l4nbfo Veľkosť a typ súboru 262 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-8-sprava-o-cinnosti-hlavnej-kontrolorky-du98rm Veľkosť a typ súboru 315 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-9-cerpanie-rozpoctu-mestskej-casti-k-30.9.2023-9xhngc Veľkosť a typ súboru 2 MB / PDF Stiahnuť súbor Bod-10-programovy-rozpocet-mestskej-casti-na-rok-2023-6.-zmena-rozpoctu-cccr47 Veľkosť a typ súboru 1 MB / PDF Stiahnuť súbor Bod-11-stanovisko-hlavnej-kontrolorky-k-navrhu-programoveho-rozpoctu-na-roky-2024-2026-eg9loy Veľkosť a typ súboru 274 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-12-navrh-programoveho-rozpoctu-na-roky-2024-2026-qfs0n5 Veľkosť a typ súboru 7 MB / PDF Stiahnuť súbor Bod-13-prerokovanie-a-scvhvalenie-ziadosti-o-dotaciu-z-rozpoctu-mestskej-casti-na-i.-polrok-2024-8jcveo Veľkosť a typ súboru 880 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-14-priebezne-vysporiadavanie-pozemkov-potrebnych-pre-projekt-europark_schvalenie-kupnych-zmluv-grqc7z Veľkosť a typ súboru 601 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-15-zasady-hospodarenia-a-nakladania-s-majetkom-mestskej-casti-kosice-sidlisko-tahanovce-3zjabn Veľkosť a typ súboru 420 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-16-zasady-odmenovania-poslancov-mz-a-clenov-komisii-neposlancov_-a43rku Veľkosť a typ súboru 246 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-17-akcny-plan-mestskej-casti-kosice-sidlisko-tahanovce-na-roky-2024-2026-eu7iq3 Veľkosť a typ súboru 3 MB / PDF Stiahnuť súbor Bod-18-navrh-planu-cinnosti-hlavnej-kontrolorky-na-i.-polrok-2024-dv4wlk Veľkosť a typ súboru 191 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-19-harmonogram-zasadnuti_mz-1.-polrok-2024-7acqnn Veľkosť a typ súboru 184 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-20-sprava-o-plneni-uznesenia-362_2020-ap66bm Veľkosť a typ súboru 226 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-21-navrh-na-odmenu-hlavnej-kontrolorke-za-iii.-stvrtrok-2023_-hvqvlp Veľkosť a typ súboru 196 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-7-informacia-o-plneni-uzneseni-miestneho-zastupitelstva-lhtkbi Veľkosť a typ súboru 327 KB / PDF

Prílohy

Stiahnuť súbor Bod-3-volba-navrhovej-komisie-n1ygto Veľkosť a typ súboru 142 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-4-schvalenie-programu-zasadnutia-mz-48lqp1 Veľkosť a typ súboru 254 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-6-informacia-velitela-mestskej-policie-mesta-kosice-stanica-tahanovce-t1g1n2 Veľkosť a typ súboru 148 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-7-sprava-o-cinnosti-hlavnej-kontrolorky-8a8myp Veľkosť a typ súboru 295 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-8-cerpanie-rozpoctu-za-i.-polrok-2023-n1cxay Veľkosť a typ súboru 3 MB / PDF Stiahnuť súbor Bod-9-monitorovacia-sprava-plnenia-programoveho-rozpoctu-k-30.6.2023-8kab73 Veľkosť a typ súboru 4 MB / PDF Stiahnuť súbor Bod-10-programovy-rozpocet-mestskej-casti-na-rok-2023-4.-zmena-rozpoctu-jedijl Veľkosť a typ súboru 2 MB / PDF Stiahnuť súbor Bod-11-schvalenie-mimosudnej-dohody-s-mpv-druzstvo-druzstvo-3zphlg Veľkosť a typ súboru 207 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-12-prenajom-pozemku-parcelne-cislo-3535-13-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretela-neradt Veľkosť a typ súboru 173 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-13-schvalenie-kupnej-zmluvy-priebezne-vysporiadanie-pozemkov-potrebnych-pre-projekt-europark-hoqj6e Veľkosť a typ súboru 246 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-15-navrh-na-odmenu-hlavnej-kontrolorke-za-ii.-stvrtrok-2023-5tmn9q Veľkosť a typ súboru 196 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-16-zmena-harmonogramu_zasadnuti_mz-2.-polrok-2023-8yfs2i Veľkosť a typ súboru 167 KB / PDF Stiahnuť súbor Pozvanka-s-navrhovanym-programom-14.-9.-2023-isrcyy Veľkosť a typ súboru 129 KB / PDF

Prílohy

Stiahnuť súbor 0-Pozvanka-s-navrhovanym-programom-21.6.2023 Veľkosť a typ súboru 126 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-3-Volba-navrhovej-komisie Veľkosť a typ súboru 150 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-4-Schvalenie-programu-zasadnutia-MZ Veľkosť a typ súboru 262 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-6-Archeologicky-vyskum-okolia-historickej-pamiatky-renesancny-stlp-Bozie-muky Veľkosť a typ súboru 245 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-7-Spravy-policajnych-organov Veľkosť a typ súboru 148 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-8-Sprava-o-cinnosti-hlavnej-kontrolorky-stanovisko-k-3.-zmene-programoveho-rozpoctu Veľkosť a typ súboru 332 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-9-Stanovisko-hlavnej-kontrolorky-k-zaverecnemu-uctu Veľkosť a typ súboru 282 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-10-Zaverecny-ucet-mestskej-casti-Kosice-Sidlisko-Tahanovce-za-rok-2022-so-stanoviskom-auditora Veľkosť a typ súboru 4 MB / PDF Stiahnuť súbor Bod-11-Vyrocna-sprava-za-rok-2022 Veľkosť a typ súboru 246 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-12-Hodnotiaca-sprava-plnenia-programoveho-rozpoctu-za-rok-2022 Veľkosť a typ súboru 4 MB / PDF Stiahnuť súbor Bod-13-Cerpanie-rozpoctu-za-I.-stvrtrok-2023 Veľkosť a typ súboru 2 MB / PDF Stiahnuť súbor Bod-14-Programovy-rozpocet-3.-zmena-rozpoctu Veľkosť a typ súboru 1 MB / PDF Stiahnuť súbor Bod-15-Prerokovanie-ziadosti-o-dotacie-2_polrok-2023 Veľkosť a typ súboru 1 MB / PDF Stiahnuť súbor Bod-16-Statut-Klubu-seniorov-Sidlisko-Tahanovce.-Sprava-o-cinnosti-klubu Veľkosť a typ súboru 262 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-17-Sprava-komisie-na-ochranu-verejneho-zaujmu-pri-vykone-funkcii-verejnych-funkcionarov Veľkosť a typ súboru 209 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-18-Harmonogram-zasadnuti-MZ-na-2.-polrok-2023 Veľkosť a typ súboru 184 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-19-Sprava-o-plneni-uznesenia-362-2020 Veľkosť a typ súboru 221 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-20-Navrh-na-odmenu-hlavnej-kontrolorke-za-I.-stvrtrok-2023 Veľkosť a typ súboru 199 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-22-Priprava-projektovej-dokumentacie-pre-vybudovanie-Europarku-Europska-trieda-Kosice Veľkosť a typ súboru 185 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-21-Priprava-projektovej-dokumentacie-pre-kamerovy-system-v-mestskej-casti-Kosice-Sidlisko-Tahanovce Veľkosť a typ súboru 191 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-23-Poskytnutie-NFP Veľkosť a typ súboru 177 KB / PDF

Prílohy

Stiahnuť súbor Bod-3.-Volba-navrhovej-komisie-1 Veľkosť a typ súboru 146 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-4.-Schvalenie-programu-zasadnutia-miestneho-zastupitelstva-1 Veľkosť a typ súboru 253 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-6.-Dodatok-k-zmluve-o-poskytovani-verejneho-osvetelenia-Monci-potok Veľkosť a typ súboru 465 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-7.-Sprava-velitela-Mestskej-policie-Kosice-stanica-Tahanovce Veľkosť a typ súboru 143 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-8.-Sprava-o-cinnosti-hlavnej-kontrolorky-za-I.-stvrtrok-2023-stanovisko-k-2.-zmene-programoveho-rozpoctu.docx Veľkosť a typ súboru 273 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-9.-Priloha-c.-1-2.-zmena-rozpoctu-2023-tabulka Veľkosť a typ súboru 162 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-9.-Programovy-rozpocet-mestskej-casti-na-rok-2023-2.-zmena-rozpoctu Veľkosť a typ súboru 256 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-10.-Prerokovanie-protestu-prokuratora-proti-VZN-c.4-2009.-Navrh-VZN-MC-Kosice-Sidlisko-Tahanovce-ktorym-sa-rusi-VZN-c.-4-2009 Veľkosť a typ súboru 198 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-10.-Priloha-c.-1-Protest-prokuratora-Pd-12-23-8802 Veľkosť a typ súboru 128 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-11.-PHRSR-mesta-Kosice-a-jeho-funkcnej-oblasti-2022-2027 Veľkosť a typ súboru 187 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-12.-Memorandum-o-rozdeleni-nenavratneho-financneho-prispevku-za-poskytnutie-pomoci-pre-utecencov-z-Ukrajiny Veľkosť a typ súboru 176 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-12.-Priloha-Memorandum-mesto-mestske-casti-dotacia-Ukrajina Veľkosť a typ súboru 528 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-13.-Zrusenie-uznesenia-cislo-120-2019-z-5.-zasadnutia-MZ-MC-konaneho-dna-22.5.2019 Veľkosť a typ súboru 173 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-14.-Schvalenie-Dodatku-c.-1-k-Zmluve-o-najme-nehnutelnosti-pozemkov-c.islo-11-2021-P-a-nasledne-Zmluvy-o-prevode-nehnutelnosti-stavby-Parkovisko-na-Azijske Veľkosť a typ súboru 240 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-15.-Sprava-o-plneni-uznesenia-cislo-362-2020 Veľkosť a typ súboru 186 KB / PDF Stiahnuť súbor Pozvanka-s-navrhovanym-programom-19.4.2023 Veľkosť a typ súboru 129 KB / PDF