Preskočiť na obsah

Kancelária starostu

JUDr. Beáta Zemková

Vedúca kancelárie starostu, Prednostka úradu

prednostamu@tahanovce.sk 055/ 636 04 30 +421 911 777 042

Bc. Zuzana Maťašová

Asistentka, archív podateľňa

mutah@tahanovce.sk; matasova@tahanovce.sk 055/ 636 04 30 +421 948 467 642

Ing. Veronika Ďurišinová

Referentka kultúry, športu a spolupráce s verejnosťou

veronika.durisinova@tahanovce.sk 055/ 636 04 30 +421 948 877 304

Mgr. Jana Buriánková

Referentka evidencie obyvateľstva

evidencia@tahanovce.sk; jana.buriankova@tahanovce.sk 055/ 636 04 30