Rôzne

Archív dokumentov uverejnených mestskou časťou Košice-Sídlisko Ťahanovce.

Nadpis

Zverejnené

Oznámenie o uložení zásielky

ID: 004/2022  Detail: Radka Sopková, Iveta Henzely, René Ambrózy

19.1.2022

Dátum uloženia 19.1.2022

Odberná lehota 5.2.2022

Miesto uloženia Oznámenie o uložení zásielky je možné si prevziať v informačnej kancelárii miestneho úradu v úradných hodinách miestneho úradu mestskej časti

Odosielateľ

Adresát Radka Sopková, Iveta Henzely,René Ambrózy

Radka Sopková, Iveta Henzely, René Ambrózy

Oznámenie o uložení zásielky

ID: 003/2022  Detail: Radka Sopková, Slavomír Sidor

18.1.2022

Dátum uloženia 18.1.2022

Odberná lehota 4.2.2022

Miesto uloženia Informačná kancelária miestneho úradu

Odosielateľ

Adresát Radka Sopková, Slavomír Sidor

Radka Sopková, Slavomír Sidor

Oznámenie o uložení zásielky

ID: 002/2022  Detail: Miroslav Hudák, Ivan Kopko

17.1.2022

Dátum uloženia 17.1.2022

Odberná lehota 3.2.2022

Miesto uloženia Oznámenie o uložení zásielky je možné prevziať v informačnej kancelárii miestneho úradu v úradných hodinách miestneho úradu mestskej časti.

Odosielateľ

Adresát Miroslav Hudák, Ivan Kopko

Miroslav Hudák, Ivan Kopko

Oznámenie o uložení zásielky

ID: 001/2022  Detail: Michal Artim, Iveta Rerková, Alexander Hmilanský, Michaela Šipošová

17.1.2022

Dátum uloženia 17.1.2022

Odberná lehota 31.1.2022

Miesto uloženia Zásielky si môžete prevziať na právnom referáte Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, Košice

Odosielateľ

Adresát Michal Artim, Iveta Rerková, Alexander Hmilanský, Michaela Šipošová

Michal Artim, Iveta Rerková, Alexander Hmilanský, Michaela Šipošová