Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby Budapeštianska 5

Zverejnené
18. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
18. mája 2022 − 1. júna 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 033/2022

Prílohy