Preskočiť na obsah

Obstarávanie, info

Profil verejného obstarávateľa na portáli Úradu pre verejné obstarávanie:

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou a o zákazkách podľa § 10 ods. 10 zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov: