Preskočiť na obsah

Mestská časť

CHARAKTERISTIKA MESTSKEJ ČASTI

ÚZEMIE MESTSKEJ ČASTI:

Katastrálne územie celkom: 4,6 km2Počet katastrov: 1
Poľnohospodárska pôda celkom:0,6 km2 z toho orná:0,3 km2
Lesná pôda celkom:7,0 km2z toho zalesnená:7,0 km2
Vodné plochy:0,0 km2Ostatné plochy: 2,4 km2
Zastavaná plocha – sídlisko:1,3 km2 

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce sa nachádza na severovýchodnom okraji Košíc. Susedí s mestskými časťami Košice-DžungľaKošice-Dargovských Hrdinov, Košice-Sever a Košice-Ťahanovce. Jej súčasťou je aj časť areálu bývalej

magnezitky na jednej strane  a košické krematórium na strane druhej. Základný kameň sídliska, dnes samostatnej mestskej časti, bol položený 5. mája 1985. Výstavba prvej časti trvala necelé štyri roky. V čase konštituovania samosprávnych orgánov v roku 1990 tu žilo 13 000 obyvateľov. Samospráva vznikla v roku 1991. Po  rokoch v provizóriu bol v roku 1999 slávnostne otvorený nový miestny úrad, v ktorom sídli samospráva.

Za svojej existencie   prešlo sídlisko dynamickým vývojom. Od roku 1990 tu začala vznikať celá sieť obchodov a služieb, detské ihriská, športoviská. Na jeseň v roku 1996 začalo slúžiť obchodné centrum Mila na Americkej triede (dnešný KLAS) a  v tom istom roku bolo oproti otvorené Squashcentrum. V budove v súčasnosti sídli ČSOB,   na poschodí je pohostinstvo ARKADIA. Nedávno bola zrealizovaná prístavba k budove, v súčasnosti sú tam prevádzky DM drogerie market, FRESH a KIK.  V susedstve bol v júni 2001 obyvateľom sídliska odovzdaný  park s fontánou a malým detským ihriskom,  ktorý si obľúbili najmä mamičky s deťmi. Novou dominantou mestskej časti v budúcnosti bude rímskokatolícky kostol, ktorý je vo výstavbe od roku 2005. V súčasnosti slúži pre účely bohoslužieb rímskokatolíckych veriacich Kaplnka Dominika Savia v bezprostrednej blízkosti stavby kostola. Pre gréckokatolíkov sú k dispozícii podobné priestory na Helsinskej ulici.

  Mestská časť je klasickým sídliskom bez priemyslu. Kým v minulosti sa v blízkosti obytného súboru so žiadnym priemyslom nerátalo, v súčasnosti brzdia priemyselný a kultúrno-spoločenský rozvoj mestskej časti problémy s usporiadaním vlastníckych vzťahov k pozemkom. Hospodársky potenciál tvoria menšie súkromné firmy v blízkosti bývalej magnezitky, ktoré však život na sídlisku ovplyvňujú len minimálne. Obchod a služby získali na kvalite výstavbou obchodných centier Klas, LIDL, FRESH, DM Drogerie, Coop,  Billa a v budúcnosti by mal pribudnúť aj Kaufland.  Rozširujúca sa sieť služieb prispieva k zlepšeniu životného prostredia a k zvýšenému záujmu o bývanie v tejto lokalite. 
Nachádza sa tu sedem materských škôl, tri základné školy, pošta, zdravotné stredisko, OO PZ SR, stanica mestskej polície a expozitúry troch bánk. 

  Športové aktivity sú sústredené najmä v telocvičniach základných škôl (basketbal, karate, futbal…), v športovom areáli mestskej časti na Európskej triede s futbalovým ihriskom s umelým trávnikom, v športovom areáli Olympia na Čínskej ulici s tenisovými dvorcami, futbalovým a petangovým ihriskom. Súčasťou ZŠ Belehradská je športový areál s novou atletickou dráhou. V mestskej časti sú obyvateľom k dispozícii dve súkromné posilňovne a jedno exteriérové fitness ihrisko na Budapeštianskej ulici. V roku 2009 bolo do užívania odovzdané  futbalové ihrisko s umelým trávnatým povrchom pri ZŠ Bruselská, ktoré slúži aj futbalovému oddielu KAC Jednota Košice pri ZŠ Bruselská. V medziblokových priestoroch sú novovybudované i zrekonštruované ihriská pre deti rôznych vekových skupín.

  V mestskej časti pôsobí pri základných školách  Knižnica pre   mládež mesta Košice. Priestor v kultúrnom stredisku  MČ slúži pre usporadúvanie malých kultúrno-spoločenských a vzdelávacích podujatí a pre klubovú činnosť záujmových skupín.

  Základné občianske vybavenie dopĺňajú  lekárne, obchodná pasáž s malými prevádzkami,   reštaurácie,  veterinárne ambulancie,  veľkoobchod pre podnikateľov Metro vrátane čerpacej stanice a  čerpacia stanica Shell. V priemyselnej zóne sídli niekoľko priemyselných podnikov  a inštitúcií.

Na území mestskej časti sa nachádza krematórium.

  V blízkosti mestskej časti sa nachádza rekreačná zóna Anička s letným kúpaliskom Ryba. V hornej časti sídliska sa nachádza lesopark, ktorý poskytuje možnosti na prechádzky, cykloturistiku a rôzne športové aktivity. V lesoparku buduje mestská časť v spolupráci s mestskými lesmi náučný chodník  a altánky, ktoré môžu využívať návštevníci nielen z MČ.
 

V mestskej časti je 25 ulíc, najväčší počet z nich nesie názov po európskych hlavných mestách:

Americká trieda BudapeštianskaHavanskáPekinská
Aténska BukureštskáHelsinskáPri hati
Ázijská trieda ČínskaJuhoslovanskáSofijská
Belehradská  DopravnáMaďarskáVaršavská
Berlínska Európska triedaMagnezitárskaViedenská
Bruselská  HanojskáNa DemetriZelený dvor
Austrálska trieda