Rozhodnutie verejnou vyhláškou_odstránenie stavby Mončí potok

Zverejnené
14. apríla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
14. apríla 2022 − 29. apríla 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 026a/2022

Prílohy