Rozhodnutie o umiestnení stavby OC PRI HATI

Zverejnené
2. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
2. mája 2022 − 16. mája 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 029/2022

Prílohy