Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených mestskou časťou Košice-Sídlisko Ťahanovce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

stravné lístky pre dôchodcov 400 ks

ID: 224456 – Gastroservis MM

1 296,00 €

28.11.2022

Dátum splatnosti 5.12.2022

Dátum platby 25.11.2022

Dátum evidencie 23.11.2022

Suma s DPH 1 296,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Objednávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 150 401 3 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 00691071

Dodávateľ Gastroservis MM, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hurbanova 1835/6, 040 01 Košice-Sever

Dodávateľ - IČO 46531483

Prílohy

Popis

DFA 220216

Obj.: 2022/105

vložka FAB 5 ks a FAB kľúče 20 ks

ID: 224454 – DT - FABKe s.r.o.

224,50 €

28.11.2022

Dátum splatnosti 5.12.2022

Dátum platby 25.11.2022

Dátum evidencie 22.11.2022

Suma s DPH 224,50 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Objednávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 150 401 3 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 00691071

Dodávateľ DT - FABKe s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Štúrova 24, 040 01 Košice - mestská časť Juh

Dodávateľ - IČO 50428284

Prílohy

Popis

DFA 220048

Obj.: 2022/104

vytýčenie parciel pre cestnú prepojku ul. Hanojská s križovatkou Európska tr., Ázijská tr.

ID: 224452 – 1. Pozemkové centrum

190,00 €

28.11.2022

Dátum splatnosti 14.12.2022

Dátum platby 25.11.2022

Dátum evidencie 21.11.2022

Suma s DPH 190,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Objednávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 150 401 3 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 00691071

Dodávateľ 1. Pozemkové centrum, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Kmeťova 1529/36, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 53568745

Prílohy

Popis

DFA 412022

Obj.: 2022/100

vyjadrenie 15 dní (Košice, Berlínska 1-6, 19-24 parkovisko)

ID: 224459 – UPC BROADBAND SLOVAKIA

27,00 €

25.11.2022

Dátum splatnosti 5.12.2022

Dátum platby 24.11.2022

Dátum evidencie 24.11.2022

Suma s DPH 27,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Objednávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 150 401 3 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 00691071

Dodávateľ UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35971967

Prílohy

Popis

DFA 216222028

výrub drevín a krovín a likvidácia drevnej hmoty

ID: 224458 – PIKOLO s.r.o.

2 748,00 €

25.11.2022

Dátum splatnosti 25.11.2022

Dátum platby 24.11.2022

Dátum evidencie 23.11.2022

Suma s DPH 2 748,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Objednávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 150 401 3 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 00691071

Dodávateľ PIKOLO s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Krosnianska 693/1, 040 22 Košice

Dodávateľ - IČO 46008471

Prílohy

Popis

DFA 20220274

0bj.: 2022/101

občerstvenie na Miestne zastupiteľstvo dňa 23.11.2022

ID: 2224457 – Milena Leskovjanská - STATOR

36,00 €

25.11.2022

Dátum splatnosti 30.11.2022

Dátum platby 24.11.2022

Dátum evidencie 23.11.2022

Suma s DPH 36,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Objednávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 150 401 3 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 00691071

Dodávateľ Milena Leskovjanská - STATOR

Dodávateľ - Sídlo Svornosti 1, 040 01 Košice - mestská časť Sever

Dodávateľ - IČO 33591598

Prílohy

Popis

DFA 22003200

Obj.: 2022/107

zazimovanie fontány

ID: 224451 – ALBA bazénová technika

148,80 €

24.11.2022

Dátum splatnosti 21.11.2022

Dátum platby 21.11.2022

Dátum evidencie 16.11.2022

Suma s DPH 148,80 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Objednávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 150 401 3 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 00691071

Dodávateľ ALBA bazénová technika, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Pod Kalváriou 37, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 36469041

Prílohy

Popis

DFA 2022465

elektrická energia úrad 10/2022

ID: 224440 – Východoslovenská energetika a.s.

314,82 €

24.11.2022

Dátum splatnosti 22.11.2022

Dátum platby 22.11.2022

Dátum evidencie 11.11.2022

Suma s DPH 314,82 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Objednávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 150 401 3 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 00691071

Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

DFA 7292362879

Zmluva: 2290172565

vypracovanie realizačného projektu – Spoločný chodník pre cyklistov a chodcov – Košice sídlisko Ťahanovce, Mončí potok

ID: 224450 – Útvar dopravného inžinierstva Košice

11 970,00 €

18.11.2022

Dátum splatnosti 13.12.2022

Dátum platby 15.11.2022

Dátum evidencie 15.11.2022

Suma s DPH 11 970,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Objednávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 150 401 3 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 00691071

Dodávateľ Útvar dopravného inžinierstva Košice, s.r.o. v skratke: ÚDI Košice, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 39, 044 41 Sady nad Torysou - Zdoba

Dodávateľ - IČO 36182541

Prílohy

Popis

DFA 1292022

stavebné práce a materiál – lavička na Americkej tr.

ID: 224449 – RENE izolácie KE

120,00 €

18.11.2022

Dátum splatnosti 20.11.2022

Dátum platby 15.11.2022

Dátum evidencie 15.11.2022

Suma s DPH 120,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Objednávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 150 401 3 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 00691071

Dodávateľ RENE izolácie KE, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Pekinská 2541/14, 040 13 Košice

Dodávateľ - IČO 44514204

Prílohy

Popis

DFA 2022024

Obj.: 2022/087

oprava vjazdu na parkovisko BD Čínska 15

ID: 24448 – RENE izolácie KE

2 304,17 €

18.11.2022

Dátum splatnosti 20.11.2022

Dátum platby 15.11.2022

Dátum evidencie 15.11.2022

Suma s DPH 2 304,17 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Objednávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 150 401 3 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 00691071

Dodávateľ RENE izolácie KE, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Pekinská 2541/14, 040 13 Košice

Dodávateľ - IČO 44514204

Prílohy

Popis

DFA 2022025

obj.: 2022/089

teplo, TÚV 10/2022 POV B 34-40

ID: 224447 – TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

692,68 €

18.11.2022

Dátum splatnosti 21.11.2022

Dátum platby 15.11.2022

Dátum evidencie 14.11.2022

Suma s DPH 692,68 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Objednávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 150 401 3 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 00691071

Dodávateľ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Dodávateľ - Sídlo Komenského 7, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 31679692

Prílohy

Popis

DFA 3002500530

VS 1900025005