Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.

Centrálna úradná elektronická tabuľa

Oznámenie o uložení zásielky

MVDr. Ladislav Perduk, Milan Szepesi, Milan Malatinský, Kristína Dašková Oznámenie o uložení zásielky je možné prevziať v informačnej kancelárii miestneho úradu v úradných hodinách miestneho úradu mestskej časti