Preskočiť na obsah

Kultúrne stredisko

Kultúrne stredisko mestskej časti slúži pre potreby obyvateľov mestskej časti a spravuje ho miestny úrad. Je k dispozícii na záujmovú činnosť obyvateľov, spoločenských organizácií, ktoré pôsobia v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce za úhradu.  Priestory sú k dispozícii aj počas víkendov. Podmienky prenájmu kultúrneho strediska upravuje prevádzkový poriadok.

Kontakt:
Kultúrne stredisko mestskej časti, Budapeštianska 30, 040 13 Košice, 

Informácie a dohoda prenájmu cez miestny úrad, tel. 055/636 04 30