Oddelenie organizačno – právne a verejného obstarávania

Mgr. Beáta Olšinárová

Vedúca, Referát právny a personálnej práce

pravne@tahanovce.sk 055/ 636 04 30

Mgr. Iryna Macková

Referát organizačný, informátor

Ing. Andrea Levická

Referát verejného obstarávania

andrea.levicka@tahanovce.sk 055/ 636 04 30

Zverejnené 24. júla 2021.
Upravené 4. januára 2022.