Preskočiť na obsah

Oddelenie organizačno – právne a sociálne

JUDr. Beáta Zemková

Vedúca právneho referátu, Prednostka úradu

prednostamu@tahanovce.sk 055/ 636 04 30 +421 911 777 042

Ing. Andrea Levická

Referát verejného obstarávania
Referát organizačný

andrea.levicka@tahanovce.sk 055/ 636 04 30

JUDr. Dana Sabová

Referát sociálny a správny

dana.sabova@tahanovce.sk socialne@tahanovce.sk 055/ 636 04 30

Emília Rimaiová

Referát sociálny a správny

emilia.rimaiova@tahanovce.sk 055/ 636 04 30