Oddelenie organizačno – právne a verejného obstarávania

Ing. Andrea Levická

Referát verejného obstarávania
Referát organizačný

andrea.levicka@tahanovce.sk 055/ 636 04 30

JUDr. Dana Sabová

Referát sociálny a správny

055/ 636 04 30 dana.sabova@tahanovce.sk socialne@tahanovce.sk

Emília Rimaiová

Referát sociálny a správny

emilia.rimaiova@tahanovce.sk 055/ 636 04 30

Zverejnené 24. júla 2021.
Upravené 12. januára 2023.