Preskočiť na obsah

Elektronické služby

POVINNOSŤ KOMUNIKOVAŤ ELEKTRONICKY MAJÚ ZO ZÁKONA VŠETKY PRÁVNICKÉ OSOBY UŽ OD 1.10.2016. 


Čo potrebujeme k tomu, aby sme mohli komunikovať elektronicky?
1 /

V prvom rade treba zájsť na políciu, kde  sa vydávajú občianske preukazy a vybaviť si občiansky preukaz s čipom (ďalej len OP). To však nie je všetko. Okrem toho si na polícii vypýtajte čítačku kariet a nezabudnite si vyžiadať aj kódy k Vášmu OP. Kódy sú celkovo 3, a to bezpečnostný osobný kód (BOK), ZEP PIN a ZEP PUK kódy k zaručenému elektronickému podpisu, ktorým budete elektronicky podpisovať vaše odosielané dokumenty.
POZOR! Nie všetky dokumenty je nutné elektronicky podpisovať. Elektronicky podpísať je nutné len tie dokumenty, ktoré legislatíva vyžaduje.

Pokiaľ už budete mať OP s čipom, čítačku kariet a všetky kódy, môžete pristúpiť k samotnej komunikácii. K tej ešte potrebujete do PC, cez ktorý budete elektronicky komunikovať,  nainštalovať príslušný software. Ten nájdete podľa návodu k elektronickému OP na stránke ministerstva vnútra www.minv.sk alebo na ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS alebo aj EDESK) www.slovensko.sk v sekcii Na stiahnutie. Potrebujete si nainštalovať dva programy. Ten prvý je ovládač k vašej čítačke kariet a volá sa eID klient a ten druhý je na kvalifikované podpisovanie vašich dokumentov D.Suite/eIDAS. V prvom kroku je ale nutné zistiť,  aký máte operačný systém na PC a podľa toho programy inštalovať.
Po nainštalovaní obidvoch programov ste fyzicky pripravení k elektronickej komunikácii.

/

Ďalším krokom by malo byť prihlásenie na ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk. Po prihlásení sa by ste si mali nakonfigurovať svoju poštovú schránku na prijímanie podaní. Bez tohto kroku nebudete schopní prijímať odpovede na vaše podania. Pokiaľ úspešne absolvujete i tento krok, ste pripravení na plnohodnotnú komunikáciu.

3 /

Ako komunikovať? Na komunikáciu s verejnou a štátnou správou môžete využiť portál ÚPVS www.slovensko.sk, kde hneď na začiatku si vyberiete možnosti,  komu budete písať a v akej veci, alebo čo budete podávať. Nájdete si na stránke príslušný formulár, ten vyplníte, pokiaľ je nutné ho podpísať, podpíšete a potom ho odošlete adresátovi. Stránka ÚPVS vám oznámi, či ste podanie odoslali úspešne,  alebo sa v ňom nachádzajú chyby, kvôli ktorým nie je možné ho odoslať. V druhom prípade musíte chyby odstrániť a poslať formulár znova. Nezabudnite na formulári vyznačiť, akou formou vám má verejná správa zaslať odpoveď, či elektronicky alebo v papierovej forme alebo elektronicky e-mailom na zadanú e-mailovú adresu. Po tomto kroku  je vám adresát  povinný odpovedať formou, ktorú ste si zvolili,  v zákonnej lehote.
 Navyše pre občanov mesta Košice a ich mestských častí firma Lomtec s.r.o. vytvorila stránku www.esluzbykosice.sk , kde môžete s košickou samosprávou komunikovať bez toho, aby ste boli prihlásení na ÚPVS, teda nepotrebujete na prihlásenie OP s čipom. Ten budete potrebovať len v prípade, kedy  legislatíva vyžaduje váš kvalifikovaný elektronický podpis pod dokument, ktorý odosielate (napr. pri podaní daňového priznania). Na tomto portáli nájdete cez 80 elektronizovaných služieb, z ktorých  5 je  výlučne pre mestské časti. 2 z nich sú transakčné,  a to žiadosť o vydanie voličského preukazu a žiadosť o zmenu orientačného čísla a 3 sú informačné,  a to úradná tabuľa obce(MČ), aktuality o dianí v MČ a správy. Šiesta služba bola doplnená nedávno je ňou  žiadosť o slobodnom prístupe k informáciám. Táto služba  je tiež transakčná. Ostatné elektronické služby patria mestu Košice podľa kompetencií, ktoré má.

Vážení spoluobčania, nebojte sa elektronickej komunikácie, začnite komunikovať elektronicky –  najprv jednoduchšími podaniami a potom postupne prechádzajte na tie zložitejšie. Prezrite si oba portály a zistite ich možnosti využitia pre vás. Na obidvoch portáloch je k dispozícii bohatá nápoveda, ktorá vám pomôže hlavne v začiatkoch s komunikáciou.

A nezabudnite na jednu zásadu:
Máte  právo  vybrať si, ako budete s úradom komunikovať.
Elektronicky je povinný komunikovať s vami úrad, nie vy. Vy môžete aj naďalej využívať osobnú alebo listovú komunikáciu. Ale ak sa rozhodnete komunikovať s úradom elektronicky vy, úrad je povinný vám odpovedať formou, ktorú si zvolíte, teda buď elektronicky alebo e-mailom alebo papierovo. Elektronická komunikácia vám ale môže ušetriť kopec času tým, že odbúra čakanie na úradoch a nebudú pre vás platiť ani úradné hodiny, lebo čas komunikácie si zvolíte sami.