Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v Košice-Sídlisko Ťahanovce.

PROJEKT „WIFI PRE TEBA NA SÍDLISKU ŤAHANOVCE“

Názov projektu: Wifi pre Teba na Sídlisku Ťahanovce ITMS2014+: 311071AHK6 Operačný program: Integrovaná infraštruktúra Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN Prijímateľ: Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce Miesto realizácie:  Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce Výška nenávratného finančného príspevku: 10 925 € Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie… Čítať viac