Zasadnutia miestneho zastupiteľstva

Časový plán zasadnutí miestneho zastupiteľstva,miestnej rady a komisií vo volebnom období 2018 – 2022

Program zasadnutí miestneho zastupiteľstva

Rokovací poriadok

Odmeny poslancov 

25. zasadnutie MZ 9.3.2022– hlasovanie
– uznesenia
– zápisnica
– zvukový záznam
– materiály
24. zasadnutie MZ 14.12.2021– hlasovanie
– uznesenia
– zápisnica
– zvukový záznam
– materiály
23. zasadnutie MZ 22.9.2021– hlasovanie
– uznesenia
– zápisnica
– zvukový záznam
– materiály
22. zasadnutie MZ 23.6.2021-hlasovanie
-uznesenia
-zápisnica
-zvukový záznam
-materiály
21. zasadnutie MZ 18.5.2021hlasovanie
uznesenia
-zápisnica
zvukový záznam
materiály
20. zasadnutie MZ 21.4.2021hlasovanie
uznesenia
zápisnica
zvukový záznam
materiály
19. zasadnutie MZ 12.2.2021hlasovanie
uznesenia
zápisnica
zvukový záznam
materiály
18. zasadnutie MZ 16.12.2020hlasovanie
uznesenia
zápisnica
zvukový záznam
materiály
17. zasadnutie MZ 26.11.2020hlasovanie
uznesenia
zápisnica
zvukový záznam
materiály
16. zasadnutie MZ 15.10.2020hlasovanie
uznesenia
zápisnica
zvukový záznam
materiály
15. zasadnutie MZ 16.9.2020hlasovanie
uznesenia
zápisnica
zvukový záznam
materiály
14. zasadnutie MZ 17.6.2020hlasovanie
uznesenia
zápisnica
zvukový záznam
materiály
13. zasadnutie MZ 14.4.2020hlasovanie
uznesenia
zápisnica
zvukový záznam
materiály
12. zasadnutie MZ  8.1.2020hlasovanie
uznesenia
zápisnica
zvukový záznam
materiály
11. zasadnutie MZ 18.12.2019hlasovanie
uznesenia
zápisnica
obrazový záznam
materiály
10. zasadnutie MZ 18.10.2019hlasovanie
uznesenia
zápisnica
zvukový záznam
materiály
9. zasadnutie MZ 25.9.2019hlasovanie
uznesenia
zápisnica
obrazový záznam 
materiály
8. zasadnutie MZ 19.8.2019hlasovanie
uznesenia
zápisnica
zvukový záznam 
materiály
7. zasadnutie MZ 24.7.2019hlasovanie
uznesenia
zápisnica
zvukový záznam
materiály
6. zasadnutie MZ 26.6.2019hlasovanie
uznesenia
zápisnica
zvukový záznam
materiály
5. zasadnutie 22.5.2019hlasovanie
uznesenia
zápisnica
zvukový záznam 
materiály
4. zasadnutie 17.4.2019hlasovanie
uznesenia
zápisnica
zvukový záznam 
materiály
3. zasadnutie 27.2.2019hlasovanie
uznesenia
zápisnica
obrazový záznam
materiály
2. zasadnutie 30.1.2019hlasovanie
uznesenia
zápisnica
obrazový záznam
materiály
1. – ustanovujúce  zasadnutie MZhlasovanie
uznesenia
zápisnica
zvukový záznam- 18121001, 18121002, 18121003
materiály

Zverejnené 28. augusta 2021.
Upravené 25. marca 2022.