Zasadnutia miestneho zastupiteľstva

Časový plán zasadnutí miestneho zastupiteľstva,miestnej rady a komisií vo volebnom období 2018 – 2022

Program zasadnutí miestneho zastupiteľstva

Rokovací poriadok

Odmeny poslancov 

Ustanovujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva 23.11.2022program
materiály
hlasovania
uznesenia
zápisnica
obrazový záznam

Zverejnené 28. augusta 2021.
Upravené 24. novembra 2022.