Zasadnutia miestneho zastupiteľstva

Časový plán zasadnutí miestneho zastupiteľstva,miestnej rady a komisií vo volebnom období 2022 – 2026

Program zasadnutí miestneho zastupiteľstva

Rokovací poriadok

Odmeny poslancov 

3. zasadnutie miestneho zastupiteľstva 26.1.2023 (zvolané mimo schváleného harmonogramu)program
materiály
hlasovania
uznesenia
zápisnica
zvukový záznam
2. zasadnutie miestneho zastupiteľstva 14.12.2022program
materiály
hlasovania
uznesenia
zápisnica
videozáznam
Ustanovujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva 23.11.2022program
materiály
hlasovania
uznesenia
zápisnica
videozáznam

Zverejnené 28. augusta 2021.
Upravené 7. februára 2023.