Preskočiť na obsah

Zasadnutia miestneho zastupiteľstva

Časový plán zasadnutí miestneho zastupiteľstva,miestnej rady a komisií vo volebnom období 2022 – 2026

Program zasadnutí miestneho zastupiteľstva

Rokovací poriadok

Odmeny poslancov 

13. zasadnutie miestneho zastupiteľstva 05. 06. 2024program
materiály
hlasovania
uznesenia
zápisnica
záznam
12. zasadnutie miestneho zastupiteľstva 06. 03. 2024program
materiály
hlasovania
uznesenia
zápisnica
video záznam
11. zasadnutie miestneho zastupiteľstva 07. 02. 2024 (zvolané mimo schváleného harmonogramu)program
materiály
hlasovania
uznesenia
zápisnica
zvukový záznam
10. zasadnutie miestneho zastupiteľstva 30. 01. 2024 (zvolané mimo schváleného harmonogramu)program
materiály
hlasovania
uznesenia
zápisnica
zvukový záznam
9. zasadnutie miestneho zastupiteľstva 14. 12. 2023program
materiály
hlasovania
uznesenia
zápisnica
videozáznam
8. zasadnutie miestneho zastupiteľstva 18. 10. 2023 (zvolané mimo schváleného harmonogramu)program
materiály
hlasovania
uznesenia
zápisnica
zvukový záznam
7. zasadnutie miestneho zastupiteľstva 14. 9. 2023program
materiály
hlasovania
uznesenia
zápisnica
obrazový záznam
6. zasadnutie miestneho zastupiteľstva 21. 6. 2023program
materiály
hlasovania
uznesenia
zápisnica
obrazový záznam
5. zasadnutie miestneho zastupiteľstva 19. 4. 2023program
materiály
hlasovania
uznesenia
zápisnica
obrazový záznam
4. zasadnutie miestneho zastupiteľstva 13. 3. 2023 (zvolané mimo schváleného harmonogramu)program
materiály
hlasovania
uznesenia
zápisnica
zvukový záznam
3. zasadnutie miestneho zastupiteľstva 26. 1. 2023 (zvolané mimo schváleného harmonogramu)program
materiály
hlasovania
uznesenia
zápisnica
zvukový záznam
2. zasadnutie miestneho zastupiteľstva 14. 12. 2022program
materiály
hlasovania
uznesenia
zápisnica
videozáznam
Ustanovujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva 23. 11. 2022program
materiály
hlasovania
uznesenia
zápisnica
videozáznam