Preskočiť na obsah

Riešenie migračných výziev v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

Zverejnené 28.9.2023.

Kategória

Názov projektu: Riešenie migračných výziev v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

ITMS2014+: 302091DCQ3

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: 9 – FAST CARE                                                                               

Špecifický cieľ: 9.1 – Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine.

Prijímateľ: Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce

Miesto realizácie:  Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce

Výška nenávratného finančného príspevku: 343 200 €

Stručný opis projektu:

Mestská časť Košice – Sídlisko Ťahanovce v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike s hromadným prílevom cudzincov na územie SR pred vojnou na Ukrajine vynaložila výdavky do nasledovných oblastí:

Potraviny a ich poskytovanie: trvanlivé potraviny s uvedeným dátumom spotreby: konzervy s mäsom, rybami, paštéty, strukoviny, instantné polievky, káva, čaj, cestoviny,trvanlivé omáčky v konzervách na cestoviny.

Špecifický spotrebný materiál pre detí – Potreby pre deti – detské príkrmy – sušené materské mlieko, detská výživa, krupica, kaše

Všeobecný spotrebný materiál – hygienické potreby – toaletný papier, dámske hygienické pomôcky (vložky, tampóny), plienky (všetky veľkosti), vlhčené vreckovky, mydlá,šampóny a sprchovacie gély, zubné pasty, balené zubné kefky, pracie prostriedky, prostriedky na umývanie riadu, dezinfekcia

Iné potreby – teplé deky, spacie vaky, ponožky, uteráky, lekárničky a zdravotnícky materiál na potrebu prvej pomoci.

Administratívna podpora a informovanie o právach a poskytovanej podpore – zber informácií, triedenie informácií, zverejnenie informácií a najmä osobné poskytovanieinformácií na úrade

Poskytovanie dopravy – zabezpečenie prepravy utečencov a ich osobného vlastníctva