Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v Košice-Sídlisko Ťahanovce.

Riešením pre sídlisko Ťahanovce je zámena pozemkov, hovorí ODEKO

Seriál rokovaní samosprávy s developerskou spoločnosťou ODEKO mal v stredu 28. júla 2021 ďalšie pokračovanie. Cieľom posledného stretnutia bolo podľa slov starostu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, ktorý stretnutie inicioval, riešiť spory, ktoré  má mestská časť s ODEKO-m , ako aj presvedčiť mesto Košice k jednoduchým pozemkovým úpravám, ktoré by umožnili investorovi pokračovať v prípravách na územné konanie v prospech výstavby parkovacieho… Čítať viac