Preskočiť na obsah

PROJEKT „WIFI PRE TEBA NA SÍDLISKU ŤAHANOVCE“

Zverejnené 20.12.2021.

Kategória

Názov projektu: Wifi pre Teba na Sídlisku Ťahanovce

ITMS2014+: 311071AHK6

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce

Miesto realizácie:  Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce

Výška nenávratného finančného príspevku: 10 925 €

Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom mestskej časti  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

  1. Interné AP:1. Kultúrne stredisko mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, Budapeštianska 30, KošiceExterné AP:2. Predsadená občianska vybavenosť („pasáž“) na Budapeštianskej ulici 2, Košice3. Predsadená občianska vybavenosť („pasáž“) na Budapeštianskej ulici 16, Košice4. Predsadená občianska vybavenosť („pasáž“) na Budapeštianskej ulici 18, Košice5. Predsadená občianska vybavenosť („pasáž“) na Budapeštianskej ulici 32, Košice6. Park na Americkej triede, Košice7,8. Športový areál na Bruselskej ulici (Skatepark), Košice
  2.  

Aktuálny stav realizácie projektu: Projekt bol úspešne zrealizovaný a odovzdaný do užívania v novembri 2021 pričom aktuálne je plne fukčný.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

 Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk