Slovenská republika zriaďuje DOČASNÉ ÚTOČISKO štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom

Zverejnené
4. marca 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 4. marca 2022
Kategória

Prílohy