Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: A. Kokuľa

Zverejnené
22. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 22. júna 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 010/2022

Prílohy