Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru od 23.3.2022 od 12.00 hod.

Zverejnené
23. marca 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 23. marca 2022
Kategória

Prílohy