Preskočiť na obsah

Zasadnutia miestneho zastupiteľstva

Archív dokumentov uverejnených mestskou časťou Košice-Sídlisko Ťahanovce.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa § 18a ods. 6 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na základe uznesenia              č. 582/2022 z 27. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce konaného dňa 5. septembra 2022

vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

na deň 14. 12. 2022

s termínom nástupu do funkcie 1. 2. 2023