odmeny poslancov a členov komisií za 4. štvrťrok 2021

Zverejnené
24. februára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 24. februára 2022
Kategória

Prílohy