Preskočiť na obsah

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Zverejnené
19. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 19. októbra 2022
Kategória

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa § 18a ods. 6 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na základe uznesenia              č. 582/2022 z 27. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce konaného dňa 5. septembra 2022

vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

na deň 14. 12. 2022

s termínom nástupu do funkcie 1. 2. 2023

Prílohy