Prvý externý defibrilátor už slúži verejnosti

Kategória

Externý defibrilátor, ktorý mestskej časti darovalo Dobrovoľnícke centrum košického kraja, je prvým defibrilátorom v mestskej časti, ktorý bude slúžiť širokej verejnosti. Dnes, 25.4.2023 bol osadený dodávateľom v areáli Základnej školy Belehradská. Pedagógovia i žiaci školy zároveň absolvovali odborné školenie zástupcom dodávateľa AURATREND. Veríme, že bude slúžiť a zachraňovať životy.

Zverejnené 26. apríla 2023.
Bez úpravy .